Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc
71

Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

Bản in

Mẫu đơn xin cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

Mẫu đơn xin cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung xin cấp lại, lý do xin cấp lại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mẫu báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin

Mẫu báo cáo nhập khẩu lô thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc như sau:

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
Số: ……….……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC(1)/QUẢNG CÁO THUỐC(2)

Kính gửi:.…………….………………………

1. Tên cơ sở đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc(1)/quảng cáo thuốc(2):

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:………….. Fax:

4. Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc(1)/quảng cáo thuốc(2)đã cấp:

– Số:

– Ngày cấp:

5. Đề nghị được cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc(1)/ quảng cáo thuốc(2) đối với:

Số TT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc/Số giấy phép nhập khẩu thuốc

1

2

3

6. Lý do đề nghị cấp lại:

7. Tài liệu kèm theo:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

8. Cam kết của cơ sở:

Cơ sở đã nghiên cứu và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của có liên quan trong lĩnh vực dược./.

Tên tỉnh/thành phố, ngày … tháng… năm…

Giám đốc cơ sở hoặc người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên; đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Áp dụng đối với Đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc;

(2) Áp dụng đối với Đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

Mẫu đơn xin cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

Mẫu đơn xin cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm