Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra và công nhận ngôn ngữ

Đơn đề nghị kiểm tra và công nhận ngôn ngữ
66

Đơn đề nghị kiểm tra và công nhận ngôn ngữ

Mẫu đơn xin kiểm tra và công nhận ngôn ngữ

Mẫu đơn xin kiểm tra và công nhận ngôn ngữ là mẫu đơn được lập ra để xin được kiểm tra và công nhận ngôn ngữ. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm tra… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin trong chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin kiểm tra và công nhận ngôn ngữ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……1…….., ngày…. tháng… năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ……………………….2……………………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:3 ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………… Email (nếu có): …………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu 4:…………………………………

Ngày cấp ……………………………………………… Nơi cấp: ………………………………………………..

Kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường ………..2…………….………….:5

– Kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo

– Kiểm tra và công nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ ………6……

– Kiểm tra và công nhận đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ ……6……

Giấy tờ kèm theo:5

– Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu

– Hai ảnh màu (nền trắng) 4 cm x 6 cm

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

1 Địa danh.

2 Tên trường kiểm tra biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

3 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú.

4 Ghi một trong ba thông tin về số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

5 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với nội dung đề nghị.

6 Ghi cụ thể ngôn ngữ đề nghị kiểm tra và công nhận.

5 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với các giấy tờ gửi kèm theo đơn.

Mẫu đơn xin kiểm tra và công nhận ngôn ngữ

Mẫu đơn xin kiểm tra và công nhận ngôn ngữ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm