Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn hàng nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc

Đơn hàng nhập khẩu dược chất
55

Đơn hàng nhập khẩu dược chất

Mẫu đơn hàng về việc nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc

Mẫu đơn hàng về việc nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc là mẫu đơn hàng được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung đơn hàng, thông tin về hàng được nhập khẩu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn cho phép nhập khẩu thuốc cổ truyền

Mẫu công văn nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp

Mẫu công văn cho phép nhập khẩu thuốc

Nội dung cơ bản của mẫu đơn hàng về việc nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc như sau:

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..……..

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU DƯỢC CHẤT (1), BÁN THÀNH PHẨM THUỐC

Kính gửi: Bộ Y tế.

(Cơ sở nhập khẩu) kính đề nghị Bộ Y tế xét duyệt cho nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc là dược chất, bán thành phẩm thuốc để ………(2)…… theo quy định tại Điều ….(3)……….. Nghị định số ……….. như sau:

STT

Tên nguyên liệu

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên cơ sở sản xuất –
Tên nước sản xuất

Ghi chú

1

2

Cơ sở cam kết chỉ sử dụng số nguyên liệu trên đúng mục đích.

BỘ Y TẾ
Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm ……..trang ……..khoản kèm theo Công văn số……./……… ngày ……. tháng ……. năm …….. của Bộ Y tế
Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm ……..
BỘ TRƯỞNG

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc lập Đơn hàng theo Mẫu số 35

(2) Điền mục đích nhập khẩu phù hợp:

– Để làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu thuốc

– Để sản xuất thuốc xuất khẩu

– Để sản xuất thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa

– Làm mẫu kiểm nghiệm/nghiên cứu khoa học/thử nghiệm lâm sàng/đánh giá sinh khả dụng/tương đương sinh học

(3) Điền số Điều tại Nghị định tương ứng với hình thức nhập khẩu

Mẫu đơn hàng về việc nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc

Mẫu đơn hàng về việc nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm