Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn xin dự thi nâng ngạch công chức

Đơn xin dự thi nâng ngạch
48

Đơn xin dự thi nâng ngạch

Mẫu đơn xin dự thi tuyển nâng ngạch công chức

Mẫu đơn xin dự thi tuyển nâng ngạch công chức là mẫu đơn được lập ra để xin được dự thi tuyển nâng ngạch công chức. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người xin dự tuyển… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tổ chức cán bộ theo tháng

Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức viên chức

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin dự thi tuyển nâng ngạch công chức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

……….., ngày ……… tháng ……… năm …………

ĐƠN XIN DỰ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

Từ ngạch:……………………….. lên ngạch:………………………….

Kính gửi: (Bộ) UBND tỉnh …………………………………………….

Đồng kính gửi: (Cục, Vụ, Sở, ban, ngành nơi người dự thi đang làm việc)

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ báo tin: …………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn đào tạo: ……………………………………………………

Đang xếp ngạch: ……………………………………. Thời gian xếp ngạch: …………..

Hệ số lương hiện hưởng: …………………………. Thời gian xếp: ……………………

Chức vụ hiện nay: …………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi nâng ngạch tại văn bản số……….. ngày……..tháng……… năm……… của………………. tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch…………..

Tôi làm đơn này mong được cơ quan và Bộ………………. (UBND tỉnh……….) xem xét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ngạch. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xin dự thi gồm:

1. Bản khai lý lịch khoa học;

2. Văn bằng;

3. Chứng chỉ: – Ngoại ngữ

– Quản lý hành chính Nhà nước

– Tin học

4. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan đang công tác.

5. Hai phong bì (có ghi địa chỉ); 2 ảnh cỡ 4×6;

6. Các chứng chỉ khác (nếu có)…

Kính đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)

Mẫu đơn xin dự thi tuyển nâng ngạch công chức

Mẫu đơn xin dự thi tuyển nâng ngạch công chức

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm