Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện, chữa trị tự nguyện

Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện
83

Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện

Mẫu giấy ghi chép chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện, chữa trị tự nguyện

Mẫu giấy ghi chép chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện, chữa trị tự nguyện là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện, chữa trị tự nguyện. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, thông tin người được chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu văn bản kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện

Mẫu biên bản giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu quyết định đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ghi chép chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện, chữa trị tự nguyện như sau:

SỞ LAO ĐỘNG – TBXH …..
TRUNG TÂM ………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày tháng năm 20 ….

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đã hoàn thành việc cai nghiện, chữa trị tự nguyện

Giám đốc Trung tâm …………………………………………………..

Chứng nhận ông/bà: ……………………………………………………………………..

Sinh ngày: …/…/… ; Nơi cư trú ……………………………………………………….;

Đã hoàn thành việc cai nghiện, chữa trị tự nguyện tại Trung tâm ………..

từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm theo Quyết định số /QĐ-TT ngày tháng năm của Giám đốc Trung tâm ……

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi vào sổ số:…../GCN

Mẫu giấy ghi chép chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện, chữa trị tự nguyện

Mẫu giấy ghi chép chứng nhận đã hoàn thành cai nghiện, chữa trị tự nguyện

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm