Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp
58

Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp

Mẫu giấy chứng nhận về sản phẩm công nghiệp dùng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu giấy chứng nhận về sản phẩm công nghiệp dùng cho phương tiện thủy nội địa là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về sản phẩm công nghiệp dùng cho phương tiện thủy nội địa. Mẫu giấy nêu rõ thông tin sản phẩm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy xác nhận thân nhân để đi máy bay

Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ huấn luyện

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về sản phẩm công nghiệp dùng cho phương tiện thủy nội địa như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………

GIẤY CHỨNG NHẬN

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

SỬ DỤNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN (các) sản phẩm sau đây đã được kiểm tra và phù hợp với: …………………………………………………………………

Số lượng và tên sản phẩm: ………………………………………………………………………..

Cơ sở chế tạo: …………………………………………………………………………………………

Sử dụng cho: …………………………………………………………………………………………..

Số giấy chứng nhận kiểu sản phẩm:…………………….; Số thẩm định thiết kế: …….

Số xuất xưởng: …………………………………………………………………………………………

Hạn chế áp dụng: ……………………………………………………………………………………..

Tiêu chuẩn kiểm tra:……………………………………………………………………..

Được đóng dấu ấn chỉ và số kiểm tra như sau……………………………………………….

…………., ngày…tháng…năm…

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN *
(Ký tên, đóng dấu)

(*) Người có thẩm quyền là Lãnh đạo Cục ĐKVN hoặc Lãnh đạo Phòng tham mưu hoặc Lãnh đạo Chi cục đăng kiểm theo phân công/ủy quyền của Cục trưởng Cục ĐKVN

Mẫu giấy chứng nhận về sản phẩm công nghiệp dùng cho phương tiện thủy nội địa

Mẫu giấy chứng nhận về sản phẩm công nghiệp dùng cho phương tiện thủy nội địa

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm