Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ
60

Giấy đề nghị cấp lại chứng chỉ

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá. Mẫu nêu rõ lý do xin cấp lại, người làm đơn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 45/PTHA: Thông báo không có người tham gia đấu giá

Mẫu biên bản đấu giá tài sản

Sổ theo dõi tài sản đấu giá

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ảnh

3 x 4

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………. Nam/Nữ………

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……./………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………. Email: …………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: ……………………………………

Ngày cấp: …../…../…… Nơi cấp……………………………………………………………………………..

Đã được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:………………………………………

Ngày cấp: ……/……/…………………………………………………………………………………………….

Lý do xin cấp lại: ………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trong đơn này.

Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

Mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu giá

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm