Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn

Mẫu giấy chuyển sinh hoạt đoàn
93

Mẫu giấy chuyển sinh hoạt đoàn

Bản in

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn là mẫu giấy giới thiệu được các cơ sở đoàn lập ra để giới thiệu đoàn viên về nơi sinh hoạt đoàn mới vì những lý do nào đó mà phải chuyển công tác hoặc chuyển địa điểm sinh hoạt đoàn. Mẫu phiếu chuyển sinh hoạt đoàn nêu rõ thông tin của cá nhân đoàn viên, cơ sở đoàn giới thiệu chuyển thành viên và cơ sở đoàn mới mà thành viên được chuyển đến. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn tại đây.

1. Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn

Mẫu giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG THPT ……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

GIẤY GIỚI THIỆU
CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường: ………………………………………………………………………………………………….

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT ……………………………………..

Đề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí: ……………………………………………….

Sinh ngày………..tháng…….năm………về cơ sở mới.

Đồng chí: ………………………………………….. đã đóng đoàn phí đến tháng…….năm……

Vậy BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT …………………………………. rất mong Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường: ………………………………. tiếp nhận, tạo điều kiện để đồng chí: ………………………………….. sinh hoạt tại Đoàn cơ sở.

…………….., ngày…..tháng….năm…..
T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư

2. Thủ tục xin chuyển sinh hoạt Đoàn

Theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp các đoàn viên khi chuyển sinh hoạt đoàn thì sẽ làm đơn đề nghị ban chấp hành chi đoàn (hoặc chi đoàn cơ sở) nơi đang sinh hoạt để được chuyển sinh hoạt đoàn đến cơ sở mới do thay đổi cư trú hoặc nơi học tập, công tác theo quy định của điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được đơn đề nghề của đoàn viên thì ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây để chuyển nơi sinh hoạt đoàn cho các đoàn viên.

+ Ban chấp hành chi đoàn sẽ nhận xét đoàn viên vào Sổ đoàn viên và thu đoàn phí đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn (trường hợp đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn cơ sở thì ban chấp hành chi đoàn cơ sở nhận xét, thu đoàn phí và trực tiếp tiến hành thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên) theo quy định của pháp luật.

+ Ban chấp hành công đoàn thì có trách nhiệm giới thiệu đoàn viên đến đoàn cơ sở để làm tiếp thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn. Khi đoàn viên thay đổi chỗ nơi ở, học tập, lao động, công tác, đoàn viên là các học sinh, sinh viên đang học hoặc đang trong thời gian nghỉ hè, đi thực tập, thực tế với thời gian không quá 3 tháng thì sẽ được chuyển sinh hoạt tạm thời đến cơ sở đoàn nơi học tập, lao động, công tác hoặc nơi cư trú mới thì đoàn cơ sở sẽ có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời.

Khi chuyển sinh hoạt đoàn viên chính thức hoặc tạm thời thì sẽ thực hiện bằng thẻ đoàn viên hoặc giấy chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật

+ Ban công đoàn mới sau khi nhận được hồ sơ chuyển sinh hoạt thì sẽ tiếp nhận đoàn viên do đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở giới thiệu đến sinh hoạt.

– Ban chấp hành đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở mới có trách nhiệm sau khi tiếp nhận đoàn viên thay đổi nơi công tác, học tập, nơi cư trú mới thì trong các trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một đoàn cơ sở thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn mới.

+ Nếu đoàn viên chuyển sinh hoạt sang công đoàn cơ sở khác không cùng trong một đoàn cơ sở thì trong trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang đoàn cơ sở khác thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đến ban chấp hành đoàn cơ sở mới theo quy định của pháp luật.

+ Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thì khi tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác giới thiệu đến, ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Do đó, các quy định của pháp luật đã quy thể quy trình, thủ tục, trình tự chuyển sinh hoạt Đoàn đến Đoàn cơ sở mới rất đơn giản, cụ thể giúp cho các đoàn viên thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục giúp các đoàn viên vẫn có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức đoàn giúp tổ chức đoàn ngày càng phát triển phát huy hơn nữa vai trò là cánh tay đắc lực của Đảng.

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy hành chính văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn cùng cách viết giấy giới thiệu đã được chúng tôi soạn thảo nhằm hướng dẫn các bạn chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn kèm cách viết giấy giới thiệu của Hoatieu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm