Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy giới thiệu khám giám định chất độc hóa học

Giấy giới thiệu khám giám định
46

Giấy giới thiệu khám giám định

Mẫu giấy giới thiệu về việc khám giám định chất độc hóa học

Mẫu giấy giới thiệu về việc khám giám định chất độc hóa học là mẫu giấy được lập ra để giới thiệu về khám giám định chất độc hóa học. Mẫu nêu rõ thông tin người được giới thiệu, nội dung giám định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu rửa tội

Mẫu giấy giới thiệu kết hôn

Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu về việc khám giám định chất độc hóa học như sau:

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./SLĐTBXH-GGT

…….., ngày… tháng… năm….

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa……………………….

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ

Trân trọng giới thiệu: Ông (Bà)…………………………………..Giới tính: □ Nam □ Nữ

Sinh ngày……… tháng………. năm……….

Giấy CMND/Giấy khai sinh số:………………………. Ngày…./ …./ ….. Nơi cấp: ……

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

Là Người hoạt động kháng chiến/Con đẻ Người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học

Được giới thiệu đến Hội đồng Giám định Y khoa………………………………………………..

để khám giám định*………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

Các giấy tờ kèm theo, gồm có:

1……………………………………………………….

2……………………………………………………….

3……………………………………………………….

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng ba tháng kể từ ngày ký Giấy giới thiệu.

Ghi rõ yêu cầu giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật tùy theo đối tượng khám giám định.

Mẫu giấy giới thiệu về việc khám giám định chất độc hóa học

Mẫu giấy giới thiệu về việc khám giám định chất độc hóa học

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm