Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm
25

Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm

Mẫu giấy phép ghi chép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ là mẫu ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Mẫu giấy phép ghi chép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Mẫu giấy phép ghi chép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

Ghi chú: Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy Hiểm về cháy, nổ in trên khổ A4; khung viền kép, hai nét đều nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh lam nhạt, ở giữa lưới bảo vệ có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Công an cấp giấy phép;

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

DANH MỤC

HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ ĐƯỢC PHÉP VẬN CHUYỂN

(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ số ………. ngày …… tháng ………. năm ………. của ……….(2)……….)

TT

Tên hàng hóa nguy hiểm

Số hiệu UN

Loại, nhóm hàng

Số hiệu nguy hiểm

Khối lượng vận chuyển

Ghi chú (1)

Ghi chú:

(1) Đối với trường hợp vận chuyển theo chuyến trên đường bộ và đường thủy nội địa: Ghi thông tin về phương tiện (biển số đăng ký, thời hạn kiểm định, trọng tải được phép chở) và thông tin về người điều khiển phương tiện, người áp tải (họ và tên, ngày tháng năm sinh, hạng giấy phép điều khiển phương tiện); ghi hành trình, lịch trình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, ga đi, ga đến.

2. Mẫu giấy phép ghi chép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo Thông tư 66/2014/TT-BCA

…….(1)…….
…….(2)…….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Mẫu số PC01
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

Số: /PCCC

GIẤY PHÉP

VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ

(Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …)

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết, thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của: ……………………………………………………………………………..,

(2) ………………………………………………… cho phép:

Phương tiện: ……………………………………………………….. Số BKS/Ký hiệu: ……………………

Chủ phương tiện:………………………………………………………………………………………………….

Đại diện là ông/bà: ……………………………………….. Chức danh……………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu số: ……………………. do: ………………… cấp ngày …../……./………………

Được phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ ghi tại trang …, đồng thời chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện phải có trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của phương tiện và chấp hành đầy đủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy trong suốt quá trình vận chuyển.

…. ngày… tháng… năm….
………………(3)………………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú ý:

Những quy định trong quá trình vận chuyển:

– Người điều khiển, người làm việc, người phục vụ trên phương tiện phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

– Giấy phép này phải xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

– Không dừng, đỗ phương tiện chở hàng nguy hiểm về cháy, nổ ở nơi tập trung đông người.

– Khi cần nghỉ lại đêm trên đường phải thông báo cho cơ quan Công an sở tại biết.

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh Sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy;

(3) Quyền hạn chức vụ của người ký giấy.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm