Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Giấy xác nhận hoàn thành đào tạo
174

Giấy xác nhận hoàn thành đào tạo

Mẫu giấy xác nhận về việc hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Mẫu giấy xác nhận về việc hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược. Mẫu nêu rõ xác nhận, thông tin người được xác nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu danh sách người hướng dẫn đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Mẫu bản đề nghị công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Mẫu chứng chỉ hành nghề dược

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận về việc hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

GIẤY XÁC NHẬN
Hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Xác nhận Ông/Bà: .…………….…………………………….……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: .…………….……………………….…………………………….

Chỗ ở hiện nay: .…………….……………………….……………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .…………….……….…….…………….……………..

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ………………….

Ngày cấp:.…………….……………………… Nơi cấp: .…………….……………………

Điện thoại:.…………….…………… Email (nếu có): .…………….……………………..

Văn bằng chuyên môn: .…………….……………………….…………………………….

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: .…………..……………… ngày ………

Đã hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược như sau:

Thời gian từ: Ngày .…………….……………………… đến ngày .…………….……….

Số giờ tham dự: .…………….……………………….……………………………….…..

Nội dung chương trình cho đối tượng:.…………….……………………………………. (1)

Cơ sở đào tạo, cập nhật: ………..(2)……….. Địa chỉ: .……………… (3) ……………

………….., ngày…tháng…năm…

Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1): Ghi rõ đối tượng tham gia đào tạo (ví dụ: người hành nghề dược: bán buôn…).

(2): Tên cơ sở đào tạo cập nhật.

(3): Địa chỉ cơ sở đào tạo cập nhật.

Mẫu giấy xác nhận về việc hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Mẫu giấy xác nhận về việc hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm