Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc
57

Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

Mẫu giấy ghi chép xác nhận nội dung thông tin thuốc

Mẫu giấy ghi chép xác nhận nội dung thông tin thuốc là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc xác nhận nội dung thông tin thuốc. Mẫu nêu rõ thông tin về thuốc, nội dung xác nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc

Mẫu báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ghi chép xác nhận nội dung thông tin thuốc như sau:

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC(1)/QUẢNG CÁO THUỐC(2)

Tên Cơ quan xác nhận:.…………….……………………….…………….……………

Xác nhận nội dung thông tin thuốc(1)/ quảng cáo thuốc(2):

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành

1

2

Đơn đề nghị số:

Tên cơ sở đề nghị xác nhận:

Địa chỉ:

Hình thức thông tin thuốc(1)/Phương tiện quảng cáo(2):

Số giấy xác nhận:

Tên tỉnh/thành phố, ngày … tháng… năm…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ, tên, chức danh; đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Áp dụng đối với Đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc;

(2) Áp dụng đối với Đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

Mẫu giấy ghi chép xác nhận nội dung thông tin thuốc

Mẫu giấy ghi chép xác nhận nội dung thông tin thuốc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm