Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Kế hoạch tài chính
69

Kế hoạch tài chính

Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý

Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung kế hoạch… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện

Mẫu dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh, huyện

Mẫu dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý như sau:

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM …

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên quỹ

Dư nguồn đến ngày 31/12/… (năm trước)

Ước thực hiện năm…

Số dư nguồn đến ngày 31/12/… (năm hiện hành)

Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm

Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm

Chênh lệch nguồn trong năm

Tổng số

Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP (nếu có)

A

B

1

2

3

4

5=2-4

6=1+2-4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quỹ A

Quỹ B

Quỹ C

………

Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý

Mẫu kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm