Biểu mẫuViệc làm - Nhân sự

Mẫu khai trình việc sử dụng lao động

Mẫu khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động theo Thông tư 23
81

Mẫu khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động theo Thông tư 23

Mẫu 05 – Mẫu khai trình việc sử dụng lao động Ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, DN phải khai trình việc sử dụng lao động.

1. Khai trình sử dụng lao động là gì?

Khai trình sử dụng lao động là công việc người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo biểu mẫu số 05 quy định tại thông tư Số: 23/2014/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2014 để gửi lên cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trong vòng 30 ngày, kể từ khi bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải tiến hành khai trình lao động theo Mẫu số 05 ban hành kèm Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp Doanh nghiệp không thực hiện đăng ký khai trình, Không khai trình việc sử dụng lao động theo quy định với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện khi thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sẽ bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính.

Mức Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng áp dụng theo quy định tại Nghị định 28 năm 2020 của Chính phủ.

Vì vậy để tránh việc xử phạt, tốt nhất ngay từ khi thành lập doanh nghiệp nên thực hiện việc đăng ký. Ngoài ra Việc khai trình đúng nhằm đảm bảo người lao động được hoạt động, làm việc, sản xuất có hợp pháp ở công ty hay doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất theo đúng những quy định của pháp luật.

Đồng thời sau khi đăng ký và khai trình lao động, người lao động sẽ được nhà nước đảm bảo đúng những yêu cầu, quyền và nghĩa vụ khi thực hiện hoạt động lao động.

Bên cạnh đó việc Đăng ký và khai trình lao động giúp nhà nước có thể kiểm soát, quản lí lực lượng lao động trong các công ty, từ đó làm rõ và tiến hành thu thập số liệu phục vụ cho các mục đích nghiên cứu, khảo sát thị tường và sau đó sẽ có những biện pháp, kế hoạch để phát triển và điều chỉnh lực lượng cho phù hợp với từng yêu cầu của ngành nghề.

2. Mẫu khai trình việc sử dụng lao động

Mẫu khai trình việc sử dụng lao động

TÊN DOANH NGHIỆP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

……, ngày tháng năm …..

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố…)

(Hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…)

Doanh nghiệp được thành lập theo ………………………… có trụ sở tại …………. bắt đầu hoạt động kể từ ngày…/…./….

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): ………………………………………………..

Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Vị trí việc làm

Thời điểm bắt đầu làm việc

Đối tượng khác

Ghi chú

Nam

Nữ

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

2

3

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghi chú:

Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó

– Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm