Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu PC26: Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy
36

Biểu mẫu Nghị định 136 về phòng cháy chữa cháy

Mẫu PC26: Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

1. Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy là mẫu 

Mẫu PC26: Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy

Mẫu số PC26

….(1)…

_____

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

…, ngày…tháng…năm….

ĐỀ NGHỊ

…..(2) …..

__________

Kính gửi: ……(3)…..

Tên đơn vị đề nghị:………………………………….

Địa chỉ:……………………………

Điện thoại: ……………………………Email:……………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……..ngày tháng…. năm …, cơ quan cấp:

Họ tên người đại diện theo pháp luật:……………………………

Chức vụ:……………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ……………………………cấp ngày ….tháng năm ,

Đề nghị Quý cơ quan (2) cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: ….

…..(4)…..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị trực tiếp sản xuất, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định;

(2) Ghi “Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” đối với trường hợp kiểm định kỹ thuật; ghi “Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” đối với trường hợp kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

(3) Cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;

(4) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

BẢNG THỐNG KÊ

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Văn bản đề nghị của (1) ngày tháng năm )

TT

Tên, số hiệu, quy cách phương tiện

Ký, mã hiệu

Đơn vị

Sổ lượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

Ghi chú

2. Hồ sơ đề nghị kiểm định đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

– Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

– Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;

– Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);

– Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.

Nếu hồ sơ đề nghị kiểm định bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và doanh nghiệp đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

Nơi nộp hồ sơ đề nghị kiểm định:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

– Đối với phương tiện chữa cháy thông dụng (như vòi, ống hút chữa cháy, bình chữa cháy, thang chữa cháy,…); phương tiện, dụng cụ phá dỡ (như máy cắt, máy kéo, kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng,…); thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy chữa cháy (như bàn chỉ huy chữa cháy, lều chỉ huy chữa cháy, hệ thống thông tin hữu tuyến, vô tuyến); hệ thống báo cháy, chữa cháy (như hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, bán tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà,…) được quy định tại các mục 2, 7, 8 và 9 của tại “Danh mục phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”; các loại máy bơm chữa cháy của doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý và các loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có văn bản ủy quyền kiểm định: doanh nghiệp gửi hồ sơ tới Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh để được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Với tất cả các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được quy định tại “Danh mục phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”: doanh nghiệp phải gửi hồ sơ tới Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan này sẽ thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

– Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể gửi hồ sơ tới các đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định. Đối với trường hợp này, sau khi có kết quả kiểm định, đơn vị thực hiện kiểm định phải gửi công văn kèm theo biên bản kiểm định đề nghị Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh theo thẩm quyền kiểm định để xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Thời hạn giải quyết:

– Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh: Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định.

Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định sẽ thông báo cho doanh nghiệp đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.

– Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ tới các đơn vị khác được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định, phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm