Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên

Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên
16

Phiếu đánh giá chất lượng đảng viên

Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu biểu quyết của đảng viên trong cùng chi bộ đánh giá một đảng viên khác về mức độ hoàn thành công việc trong năm. Mời các bạn tham khảo.

1. Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên số 1

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên

ĐẢNG BỘ:……

CHI BỘ:……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…..tháng….. năm…….

PHIẾU BIỂU QUYẾT

xếp loại chất lượng đảng viên năm ……..

(tại Hội nghị Chi bộ…)

TT

Họ và tên

đảng viên

Tự nhận mức xếp loại

Nhận xét cấp ủy nơi đảng viên cư trú

Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

Biểu quyết xếp loại chất lượng

đảng viên

Ghi chú

Hoàn thành XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Không hoàn thành NV

1

Nguyễn Văn A

2

3

(Không phải ký tên)

(Lưu ý: Cộng dồn số phiếu từ mức chất lượng cao nhất xuống đến mức chất lượng liền kề thấp hơn đến mức chất lượng nào mà kết quả có hơn 50% số đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý, thì lấy mức chất lượng đó để quyết định xếp loại chất lượng hoặc đề nghị cấp ủy cấp trên xếp loại chất lượng đảng viên đó)

2. Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên số 2

ĐẢNG BỘ……………………….

CHI BỘ…………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………….ngày … tháng … năm 201…

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Xếp loại chất lượng đảng viên năm…

Số TT Họ và tên
đảng viên
Đảng viên tự xếp loại Đảng viên trong chi bộ đánh giá
Hoàn thành nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành
nhiệm vụ
Có hạn chế từng mặt Không hoàn thành nhiệm vụ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ghi chú:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm