Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu nhận xét đề tài được chọn vào vòng chung khảo

Phiếu nhận xét đề tài
61

Phiếu nhận xét đề tài

Mẫu phiếu ghi chép nhận xét đề tài được chọn vào vòng chung khảo

Mẫu phiếu ghi chép nhận xét đề tài được chọn vào vòng chung khảo là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc nhận xét đề tài được chọn vào chung khảo. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung ghi chép nhận xét… Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu nhận xét kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu phiếu nhận xét đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Phiếu đánh giá xếp loại hồ sơ giáo viên

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép nhận xét đề tài được chọn vào vòng chung khảo như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Mã số đề tài:

PHIẾU NHẬN XÉT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC CHỌN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO NĂM…

Lĩnh vực: …

Ủy viên phản biện

Ủy viên hội đồng

1. Họ tên thành viên Hội đồng:

2. Đơn vị công tác:

3. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

4. Tên đề tài:

5. Ý kiến nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng:

5.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài:

5.2. Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận:

5.3. Mục tiêu đề tài:

5.4. Phương pháp nghiên cứu:

5.5. Kết quả nghiên cứu:

5.6. Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài:

5.7. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước (nếu có):

5.8. Phần trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài của sinh viên tại phiên họp hội đồng (sinh viên nắm vững được vấn đề nghiên cứu, trả lời đúng các câu hỏi của thành viên hội đồng liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài).

5.9. Ý kiến khác:

Ghi chú: Các ý kiến nhận xét nếu cần có thể ghi thêm vào tờ giấy đính kèm.

Ngàythángnăm….
(ký tên)

Mẫu phiếu ghi chép nhận xét đề tài được chọn vào vòng chung khảo

Mẫu phiếu ghi chép nhận xét đề tài được chọn vào vòng chung khảo

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm