Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Phiếu tiếp nhận hồ sơ
32

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Mẫu nêu rõ thông tin hồ sơ tiếp nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong chứng chỉ khám chữa bệnh

Mẫu báo cáo mức ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở khám chữa bệnh

Mẫu danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh như sau:

………..1………..
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số: ……/PTN-…2…

……3…….., ngày…. tháng… năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………….

Hình thức cấp chứng chỉ hành nghề4: Cấp lần đầu □ Cấp thay đổi nội dung □ Cấp lại □

Đã nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bao gồm5:

1.

Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

2.

Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn

3.

Văn bản xác nhận quá trình thực hành

4.

Phiếu lý lịch tư pháp

5.

Sơ yếu lý lịch tự thuật

6.

Giấy chứng nhận sức khỏe

7.

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

8.

Bản sao hợp lệ giấy phép lao động (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

9.

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp (đối với cấp bổ sung PVHĐ chuyên môn)

10.

Bản gốc chứng chỉ hành nghề đã được cấp (6)

11.

Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục

12.

Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi ngày tháng năm sinh hoặc địa chỉ cư trú

13.

Hai ảnh màu (nền trắng) 04 cm x 06 cm

Ngày hẹn cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề: ………………………………………………

……3…….., ngày…. tháng… năm 20…
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: …. Ngày…tháng…năm… Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: …. Ngày…tháng…năm… Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: …. Ngày…tháng…năm… Ký nhận

1 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

3 Địa danh.

4 Đánh dấu X vào nội dung đề nghị phù hợp.

5 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với những giấy tờ có trong hồ sơ.

6 Đối với cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, ngày tháng năm sinh.

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm