Phổ biến Pháp luật

Mẫu quy chế kiểm toán nội bộ

03 mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho CQNN, ĐVSN công lập
107

03 mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho CQNN, ĐVSN công lập

Thông tư 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

03 mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ kèm theo Thông tư 67/2020

Theo đó, ban hành 03 mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

– Quy chế mẫu áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Phụ lục 1);

– Quy chế mẫu áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục 2);

– Quy chế mẫu áp dụng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phụ lục 3).

Các mẫu Quy chế này làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Đối tượng áp dụng

– Thông tư 67/2020 áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

– Các đơn vị không thuộc đối tượng nêu trên được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ tại Phụ lục Thông tư 67/2020.

Thông tư 67/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Để xem chi tiết các mẫu phụ lục Thông tư 67 2020 BTC, mời các bạn sử dụng file trong bài viết.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm