Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh
34

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực là mẫu bản quyết toán được lập ra để quyết toán về việc chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực. Mẫu nêu rõ nội dung quyết toán chi ngân sách… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực

Mẫu quyết toán cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện

Mẫu quyết toán cân đối ngân sách địa phương

Nội dung cơ bản của mẫu quyết toán về việc chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực như sau:

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM…

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TNG CHI NSĐP

A

CHI B SUNG CÂN ĐI CHO NGÂN SÁCH CP DƯỚI (1)

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC

I

Chi đầu tư phát triển

1

Chi đầu tư cho các dự án

Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi đầu tư khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ (2)

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

IV

Chi b sung quỹ dự trữ tài chính (2)

V

Dự phòng ngân sách

VI

Chi tạo ngun, điều chnh tiền lương

C

CHI CHUYN NGUỒN SANG NĂM SAU

Ghi chú: (1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm