Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu số 31/PTHA: Thông báo nhận yêu cầu thi hành án

Thông báo nhận yêu cầu thi hành án
59

Thông báo nhận yêu cầu thi hành án

Mẫu thông báo về việc nhận yêu cầu thi hành án

Mẫu thông báo về việc nhận yêu cầu thi hành án là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nhận yêu cầu thi hành án. Mẫu thông báo nêu rõ nội dung yêu cầu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 30/PTHA: Thông báo nhận ủy thác

Mẫu số 29/PTHA: Thông báo tạm đình chỉ thi hành án

Mẫu số 28/PTHA: Thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc nhận yêu cầu thi hành án như sau:

Mẫu số 31/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………./TB-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

THÔNG BÁO

Về việc nhận yêu cầu thi hành án

Kính gửi: …………………………………………………………

Ngày …… tháng ….. năm ………………., Phòng Thi hành án …………………………. đã nhận được yêu cầu thi hành án ngày ……. tháng …… năm……… của …………………………………

Các tài liệu kèm theo gồm có: ………………………………………………………….

Phòng Thi hành án …………………..…………… sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vậy, thông báo để ………………………………. biết./.

Nơi nhận:
– Đương sự;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

TRƯỞNG PHÒNG

Mẫu thông báo về việc nhận yêu cầu thi hành án

Mẫu thông báo về việc nhận yêu cầu thi hành án

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm