Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu thông báo công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp

Thông báo công khai tài chính
52

Thông báo công khai tài chính

Mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc công khai thông tin tài chính của trường cao đẳng, đại học. Mẫu thông báo nêu rõ nội dung tài chính… Mẫu được ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế trường ĐH, CĐ, trung cấp

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp như sau:

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học …

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí/1SV/năm năm học…

Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học

I

Học phí chính quy chương trình đi trà

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

Khối ngành…

Triệu đồng/năm

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

Khối ngành…

Triệu đồng/năm

3

Đại học

Triệu đồng/năm

Khối ngành…

Triệu đồng/năm

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

II

Học phí chính quy chương trình khác

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

Khối ngành…

Triệu đồng/năm

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

Khối ngành…

Triệu đồng/năm

3

Đại học

Triệu đồng/năm

Khối ngành…

Triệu đồng/năm

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm

1

Đại học

Triệu đồng/năm

Khối ngành…

Triệu đồng/năm

2

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

3

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

IV

Tổng thu năm

Tỷ đồng

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

2

Từ học phí

Tỷ đồng

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

……….., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm