Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất
94

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin cơ sở vật chất… Mẫu được ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2018-2019

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Mẫu tờ trình đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non như sau:

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học….

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

1

Phòng học kiên cố

2

Phòng học bán kiên cố

3

Phòng học tạm

4

Phòng học nhờ

III

Số điểm trường

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

4

Diện tích hiên chơi (m2)

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

Số bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Số lượng(m2)

XI

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

XIV

Kết nối internet

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sgiáo dục

XVI

Tường rào xây

..

….

……….., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm