Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất trường ĐH, CĐ, trung cấp

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất
37

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường ĐH, CĐ, trung cấp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất. Mẫu thông báo nêu rõ cơ sở vật chất… Mẫu được ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo cam kết chất lượng đào tạo của trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Mẫu thông báo công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường ĐH, CĐ, trung cấp như sau:

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học …..

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

STT

Nội dung

Diện tích (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng

Trong đó:

a

Trụ sở chính

b

Phân hiệu tại…

c

Cơ sở 2 tại…

2

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học

Trong đó:

a

Trụ sở chính

b

Phân hiệu tại…

c

Cơ sở 2 tại…

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

STT

Tên

Số lượng

Mục đích sử dụng

Đối tượng sử dụng

Diện tích sàn xây dựng (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Phòng thí nghiệm…

2

Phòng thực hành…

3

Xưởng thực tập…

4

Nhà tập đa năng

5

Hội trường

6

Phòng học…

7

Phòng học đa phương tiện…

8

Thư viện…

9

Trung tâm học liệu…

10

Các phòng chức năng khác

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

STT

Tên

Số lượng

1

Số phòng đọc

2

Số chỗ ngồi đọc

3

Số máy tính của thư viện

4

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)

5

Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

STT

Tên

Tỷ lệ

1

Diện tích đất/sinh viên

2

Diện tích sàn/sinh viên

……….., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo về việc công khai thông tin cơ sở vật chất trường ĐH, CĐ, trung cấp

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm