Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu tổng hợp kết quả huy động, sử dụng các nguồn vốn thực hiện kế hoạch

Tổng hợp kết quả huy động, sử dụng nguồn vốn
33

Tổng hợp kết quả huy động, sử dụng nguồn vốn

Mẫu tổng hợp về kết quả huy động, sử dụng các nguồn vốn thực hiện kế hoạch

Mẫu tổng hợp về kết quả huy động, sử dụng các nguồn vốn thực hiện kế hoạch là mẫu bản tổng hợp được lập ra để tổng hợp về kết quả huy động, sử dụng các nguồn vốn thực hiện kế hoạch. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp kết quả… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Mẫu báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa

Mẫu bảng chi tiết nguồn vốn đầu tư

Nội dung cơ bản của mẫu tổng hợp về kết quả huy động, sử dụng các nguồn vốn thực hiện kế hoạch như sau:

Bộ, ngành, UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW…
——-

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM……..

ĐVT: triệu đồng

TT

Nguồn vốn

Kế hoạch 20…

Thực hiện đến kỳ báo cáo (đến 30/6 năm hiện hành)

Ước thực hiện cả năm (đến 31/12 năm hiện hành)

Kết quả

So với KH (%)

So với cùng kỳ (%)

Kết quả

So với KH (%)

So với cùng kỳ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG

I

Ngân sách nhà nước

1

Trung ương

a

Đầu tư phát triển

b

Sự nghiệp

2

Địa phương

a

Đầu tư phát triển

b

Sự nghiệp

II

Vn ODA

III

Dịch vụ môi trường rừng

IV

Tín dụng

V

Vốn hp pháp khác (Tổ chức, cá nhân tự đầu tư)

Mẫu tổng hợp về kết quả huy động, sử dụng các nguồn vốn thực hiện kế hoạch

Mẫu tổng hợp về kết quả huy động, sử dụng các nguồn vốn thực hiện kế hoạch

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm