Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu văn bản đề nghị xem xét cấp bảo lãnh cho khoản phát hành trái phiếu

Văn bản đề nghị xem xét cấp bảo lãnh phát hành trái phiếu
52

Văn bản đề nghị xem xét cấp bảo lãnh phát hành trái phiếu

Mẫu văn bản xin xem xét cấp bảo lãnh cho khoản phát hành trái phiếu

Mẫu văn bản xin xem xét cấp bảo lãnh cho khoản phát hành trái phiếu là mẫu văn bản được lập ra để xin xem xét về việc cấp bảo lãnh cho khoản phát hành trái phiếu. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung phát hành trái phiếu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 03 – TT: Giấy đề nghị tạm ứng

Đơn xin đi tranh thủ

Mẫu hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản xin xem xét cấp bảo lãnh cho khoản phát hành trái phiếu như sau:

(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……
V/v: đề nghị xem xét phương án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

……., ngày….. tháng…… năm…….

Kính gửi: Bộ Tài chính

– Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

– Căn cứ Thông tư số –/2018/TT-BTC ngày … tháng … năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh;

(Tên tổ chức phát hành) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận cho (Tên tổ chức phát hành) được huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại thị trường trong nước năm ….. để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. Điều kiện phát hành

(Tổ chức phát hành) nhận thấy (Tên tổ chức phát hành) đủ điều kiện phát hành trái phiếu được bảo lãnh theo các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số …/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

II. Dự kiến phương án phát hành

1. Tên tổ chức phát hành

2. Tên trái phiếu

3. Khối lượng phát hành dự kiến

4. Mục đích phát hành

5. Điều kiện, điều khoản dự kiến của trái phiếu được bảo lãnh:

– Kỳ hạn trái phiếu dự kiến

– Lãi suất phát hành dự kiến

– Mệnh giá trái phiếu dự kiến

– Đồng tiền phát hành

– Đồng tiền thanh toán

– Hình thức phát hành dự kiến

6. Thị trường phát hành dự kiến

7. Thời gian dự kiến phát hành trái phiếu

(Tên tổ chức phát hành) xin gửi kèm theo công văn này Đề án phát hành trái phiếu và các văn bản bao gồm: (liệt kê các văn bản gửi kèm theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ).

Chúng tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ hồ sơ kèm theo phương án phát hành trái phiếu.

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến về Đề án theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
– Như trên:
– Lưu: …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu văn bản xin xem xét cấp bảo lãnh cho khoản phát hành trái phiếu

Mẫu văn bản xin xem xét cấp bảo lãnh cho khoản phát hành trái phiếu

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm