Biểu mẫuHôn nhân - Gia đình

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế mới nhất
87

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế mới nhất

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế là mẫu văn bản dùng để ghi chép lại việc phân chia di sản được thừa kế. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế nêu rõ thông tin của người được thừa kế, thỏa thuận về việc phân chia di sản, có sự chứng kiến, xác nhận của công chứng viên… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế tại đây.

1. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế số 1

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Chúng tôi gồm có:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Chúng tôi là những người thừa kế theo …………………. (5) của ông/bà …………………. chết ngày ………./………../…………. theo Giấy chứng tử số ………………………… do Uỷ ban nhân dân …………………………….. cấp ngày ………./………./………….. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà ……………………………. để lại như sau (7):
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ………………………………………………………………… không còn người thừa kế nào khác;

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Những người thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ …………………) tại ………………………………………………….(9), tôi ………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ……….., tỉnh/thành phố ……………….

CÔNG CHỨNG:

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà ………………….và ông/bà……………………………………………………….; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;

– Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại ………..từ ngày ………tháng………năm ………. đến ngày ……. tháng ………năm………, Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

– Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
– …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………(11)

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ ………………………….. bản chính;

+ ………………………….. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng ………., quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày tháng năm …….., tại …………………… Chúng tôi gồm có:

Ông/Bà: ………………………………………………………….., sinh ngày: …………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số …………………… cấp ngày ………………………………….. tại.

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………

Cùng vợ (chồng) là ………………………………………., sinh ngày: ………………………………..

Giấy chứng minh nhân dân số ……………………….. cấp ngày ……………………………… tại.

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi là những người thừa kế theo của ông/bà chết ngày theo Giấy chứng tử số ………….., quyển số: ………………… do Uỷ ban nhân dân …………………. cấp ngày …………………….

Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà để lại như sau:

1 ……………………………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài chúng tôi ra, ông/bà không còn người thừa kế nào khác;

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Những người thừa kế

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm