Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu văn bản xác nhận hồ sơ rút vốn của ngân hàng phục vụ

Văn bản xác nhận hồ sơ rút vốn
40

Văn bản xác nhận hồ sơ rút vốn

Mẫu văn bản ghi chép xác nhận hồ sơ rút vốn của ngân hàng phục vụ

Mẫu văn bản ghi chép xác nhận hồ sơ rút vốn của ngân hàng phục vụ là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc xác nhận hồ sơ rút vốn của ngân hàng phục vụ. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 58/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Hướng dẫn cách tính phần trăm % nhanh nhất chính xác

Cách viết đơn xác nhận vay vốn sinh viên

Hợp đồng cho vay đặc biệt ngân hàng

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản ghi chép xác nhận hồ sơ rút vốn của ngân hàng phục vụ như sau:

(TÊN NGÂN HÀNG PHỤC VỤ)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……..
V/v: Xác nhận hồ sơ rút vốn của dự án … được Chính phủ bảo lãnh

……., ngày tháng năm

Kính gửi:

– (Tên Đối tượng được bảo lãnh);
– Bộ Tài chính.

– Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

– Căn cứ Thông tư số –/2018/TT-BTC ngày … tháng … năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh;

(Tên Ngân hàng phục vụ) đã nhận được hồ sơ rút vốn lần … của (Tên Đối tượng được bảo lãnh) cho (Tên dự án) theo Thỏa thuận vay ngày.. tháng.. năm.. ký giữa (Tên Đối tượng được bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay). (Tên Ngân hàng phục vụ) xin xác nhận như sau:

1. Về trị giá và thời gian dự kiến rút vốn:

– Trị giá rút vốn:

– Ngày dự kiến rút vốn:

2. Về sự phù hợp của hồ sơ, chứng từ rút vốn:

(Nêu rõ sự phù hợp của hồ sơ, chứng từ đã nộp cho đợt rút vốn theo quy định của hợp đồng thương mại và thỏa thuận vay).

Theo ý kiến của (Tên Ngân hàng phục vụ), các hồ sơ chứng từ là phù hợp để (Tên Đối tượng được bảo lãnh) thực hiện rút vốn.

3. Ý kiến khác: (Trường hợp hồ sơ không phù hợp theo quy định của hợp đồng thương mại, thỏa thuận vay, Ngân hàng phục vụ nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý)./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGÂN HÀNG PHỤC VỤ
(Ký lên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu văn bản ghi chép xác nhận hồ sơ rút vốn của ngân hàng phục vụ

Mẫu văn bản ghi chép xác nhận hồ sơ rút vốn của ngân hàng phục vụ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm