Lịch sử

Tài liệu 1 số câu trắc nghiệm khxh có đáp án

535
1 SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM KHXH
1. Chính quyền Xô – Viết tồn tại bao nhiêu năm?
a. 69 năm
b.70 năm
c. 73 năm
d.74 năm
ĐA -D
2. liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô- viết tồn tại bao nhiêu năm?
a. 69 năm
b. 68 năm
c. 67 năm
d. 74 năm
ĐA -D
3. mặt trận dân tộc đầu tiên của việt nam là mặt trận nào ?
a, hội phản đế đồng minh đông dương
b. mặt trận nhân dân phản đế đông dương
c. mặt trận thống nhất dân tộc phản đế đông dương
d. mặt trận việt minh
ĐA-C
4. sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc hoàn thành quá trình tìm đường cứu
nước ?
a. 7/1920
b. 12/1920
c.2/1930
d.28/1/1941
ĐA- A
5. Xiêm đổi tên thành Thái Lan năm nào ?
a. 1936
b. 1939
c. 1942
ĐA -B
6-.Nhiệm vụ của hội đồng bảo an liên hợp quốc là:
A.Giải quyết mọi công việc hành chính của liên hợp quốc
B.chịu trách nhiệm chính vè duy trì hòa bình và an ninh thế giới

Trang 1

C.giải quyết kịp thời những việc bức thiết của nhân loại:nạn đói, bệnh tật, ô nhiễm
môi trường
D. Cả A,B,C
ĐA- B
7-.vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, mỹ latinh được coi là lục địa bùng cháy
A. Thường xuyên xảy ra cháy rừng
B. Nhân dân đã đứng lên chống đế quốc mỹ
C. Có cuộc cách mạng nổi tiếng nổ ra và thắng lớn ở cuba
D. Các nước đế quốc dùng mỹ latinh làm bàn đạp chống lại mỹ
ĐA-C
8. Hậu quả nặng nề nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian
cuộc chiến tranh lạnh là:
A. Các bước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang
B. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến
tranh thế giới
C. Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu
D. Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản
xuất các loại vũ khí hủy diệt
ĐA- B
9. Tại sao gọi là trật tự hai cực Ianta
A. Đại diện liên xô và mỹ phân chia khu vực ảnh hưởng
B. Tại hội nghị Ianta, liên xô và mỹ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho
hai phe
C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta
D. Các lí do trên
ĐA- C
10=. Đặc trưng cơ bản của cách mạng kỹ thuật là gì
A. Cải tiên việc tổ chức sản xuất
B. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất
C. Cải tiến việc quản lí sản xuất
D. Cải tiến việc phân công lao động
ĐA- B

Trang 2

11, Nhật kí văn bản đầu hàng đồng minh ngày nào ?
a. 10/8/1945
b. 14/8/1945
c. 15/8/1945
d. 2/9/1945
ĐA- C
12-Nguyên nhân chính làm cho nước ta có điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa thế
giới là do:
A. Số người đi lao động học tập ở nước ngoài đông.
B. Người nước ngoài vào Việt Nam đông.
C. Sự phát triển của mạng lưới thông tin.
D. Do sức hấp dẫn của văn hóa nước ngoài.
ĐA- C
13_
Yếu tố nào được coi là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho một khu công nghiệp?
A. Điện, đường và thông tin liên lạc.
B. Vốn đầu tư.
C. Lương thực- Thực phẩm.
D. Nguồn lao động.
ĐA- A
Câu 14 : Hội đồng tương trợ kinh tế SEV được thành lập vào thời gian nào ?.
A. 8/1/1949
B/17/2/1950
C. 9/1/1951
D. 18/1/1959
ĐA- A
Câu 15 :Kế hoạch Macsan ra đời vào thời gian nào ?
A. 5/1946
B. 6/1947
C. 7/1947
D.8/1945
ĐA- C

Trang 3

Câu 16 : Khởi nghĩa Nam kì bùng nổ vào thời gian nào ?
A. 23/11/1940
B. 28/10/1941
C. 10/9/1939
D. 13/1/1941
ĐA- A
17-Trung Quốc thu hồi chủ quyền Hồng Kong và Ma Cao lần lượt vào thời gian
nào ?
A. 6/1997 và 11/1999
B. 7/1997 và 12/1999
C. 7/1998 và 11/1998
D. 5/1996 và 10/1999
ĐA- B
18-NATO được thành lập vào thời gian nào ?
A.4/4/1949
B.4/5/1949
C.5/6/1950
D/7/8/1951
ĐA- A
19- Người phải chịu trách nhiệm hành vi do mọi vi phạm hành chính mà mình gây
ra theo quy định của pháp luật là
A Từ đủ 18t trở lên
B Từ 18t trở lên
C Từ đủ 16t trở lên
D Từ 16t trở lên
ĐA- C
20- Cuộc hải chiến Trường Sa giữa hải quân nhân dân Việt Nam và hải quân quân
giải phóng nhân dân Trung Quốc diễn ra vào năm nào ?
A. 1985
B. 1988

Trang 4

C. 1989
D.1990
ĐA- B
21- Cuộc chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam do Mĩ viện trở kinh tế và quân sự lần
lượt diễn ra và kết thúc vào thời gian nào ?
A. (1950-1953) và ( 1954-1975)
B. (1950-1954) và (1954-1975)
C. (1949-1953) và ( 1950-1975)
D. (1952-1955) và ( 1951-1975)
ĐA-A
22-Ấn Đọ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hào vào thời gian nào ?
A. 22/1/1950
B.26/1/1950
C./6/2/1950
D/12/2/1950
ĐA- B
23- Cuộc xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Vị Xuyên ( Hà Giang ) xảy ra
vào năm nào ?
A. 1979
B.1981
C.1984
D.1988
ĐA- C
24- Nhóm nước nào sau đây tham gia vào liên kết vùng Maxơ – Rainơ?
(A) Bỉ – Hà Lan – Pháp
(B) Italy – Đức – Pháp
(C) Bỉ – Đức – Hà Lan
(D) Pháp – Đức – Thụy sĩ
ĐA- C

Trang 5

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm