Phổ biến Pháp luật

Những thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng lương hưu từ 01/01/2021

48

Điểm mới về điều kiện hưởng lương hưu từ 2021

Sắp tới, chế độ bảo hiểm xã hội vẫn tiếp tục được áp dụng Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, tuy nhiên Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực sẽ sửa đổi một số nội dung quan trọng. Dưới đây là những thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng lương hưu từ 01/01/2021.

1. Về điều kiện hưởng lương hưu

Theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật lao động 2019 quy định NLĐ, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Ngoài ra, đối với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu như trên thì được hưởng lương hưu (trước đây là đủ 55 tuổi).

2. Về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Theo Điều 55 Luật BHXH được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 BLLĐ 2019 quy định NLĐ, cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu như trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đối với hạ sĩ quan, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Về điều kiện hưởng lương hưu

Tại Điều 54 Luật BHXH được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 BLLĐ 2019 quy định sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Theo Điều 55 Luật BHXH được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 BLLĐ 2019 quy định sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu như trên khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Ngoài ra, từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi 03 tháng; nữ đủ 55 tuổi 04 tháng (trước đây là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) và đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Trên đây là những thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng lương hưu từ 01/01/2021 mọi người cần chú ý để được thụ hưởng chế độ phúc lợi cũng như bảo vệ quyền lợi của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm