Phổ biến Pháp luật

Quy định mới về đối tượng ưu tiên tuyển sinh đại học

35

Sửa đổi quy định về đối tượng ưu tiên thi đại học

Một số Điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục Mầm non được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó, về đối tượng ưu tiên thi tuyển đại học năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2021 như sau:

Về đối tượng 3:

Không còn quy định đối tượng ưu tiên tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005 sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh số 04/2012 về ưu đãi người có công với cách mạng như: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người có công giúp đỡ cách mạng…

Về đối tượng 4

– Thân nhân liệt sĩ (trước đây điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT quy định là con liệt sĩ);

– Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (quy định cũ là “con của Anh hùng lao động”);

– Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng (quy định cũ là “con đẻ”)…

– Không còn quy định đối tượng con của người có công với cách mạng tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005 sửa đổi, bổ sung năm 2012 về ưu đãi người có công với cách mạng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945…

Về đối tượng 6: Không còn quy định các đối tượng sau đây được ưu tiên trong tuyển sinh đại học như:

– Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

– Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên;

– Con của người có công giúp đỡ cách mạng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/7/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm