Phổ biến Pháp luật

Quy tắc viết tắt khi soạn thảo văn bản hành chính mới nhất

Quy định viết tắt theo Nghị định 30
117

Quy định viết tắt theo Nghị định 30

Các từ được viết tắt trong văn bản

Khi soạn thảo văn bản hành chính, người soạn thảo cần lưu ý tuân thủ các quy tắc viết tắt tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP sau đây.

Chữ viết tắt tên loại văn bản hành chính, bản sao văn bản hành chính

STT

Tên loại văn bản hành chính

Chữ viết tắt

01

Nghị quyết (cá biệt)

NQ

02

Quyết định (cá biệt)

03

Chỉ thị

CT

04

Quy chế

QC

05

Quy định

QyĐ

06

Thông cáo

TC

07

Thông báo

TB

08

Hướng dẫn

HD

09

Chương trình

Ctr

10

Kế hoạch

KH

11

Phương án

PA

12

Đề án

ĐA

13

Dự án

DA

14

Báo cáo

BC

15

Biên bản

BB

16

Tờ trình

TTr

17

Hợp đồng

18

Công điện

19

Bản ghi nhớ

BGN*

20

Bản thỏa thuận

BTT*

21

Giấy ủy quyền

GUQ*

22

Giấy mời

GM

23

Giấy giới thiệu

GGT

24

Giấy nghỉ phép

GNP*

25

Phiếu gửi

PG

26

Phiếu chuyển

PC

27

Phiếu báo

PB

Bản sao văn bản

01

Bản sao y

SY

02

Bản trích sao

TrS

03

Bản sao lục

SL

Những nội dung đánh dấu * là có sự thay đổi so với quy định trước đây tại Thông tư 01/2011/TT-BNV mà mọi người cần lưu ý:

– Bản ghi nhớ: Trước đây viết tắt là GN

– Bản thỏa thuận: Trước đây viết tắt là TTh

– Giấy ủy quyền: Trước đây viết tắt là UQ

– Giấy nghỉ phép: Trước đây viết tắt là NP.

2. Tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được viết tắt những cụm từ thông dụng.

3. Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức và các đơn vị trong mỗi cơ quan, tổ chức hoặc lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định cụ thể, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu.

4. Viết tắt khi ghi quyền hạn của người ký được thực hiện như sau:

– Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt “TM.” vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức.

– Trường hợp được giao quyền cấp trưởng thì phải ghi chữ viết tắt “Q.” vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

– Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách hoặc điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng.

– Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

– Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

5. Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài được sử dụng trong văn bản ở dạng viết tắt: Viết bằng chữ in hoa như nguyên ngữ hoặc chuyển tự La-tinh nếu nguyên ngữ không thuộc hệ La-tinh. Ví dụ: WTO, UNDP, UNESCO, ASEAN,…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm