Phổ biến Pháp luật

Sắp tới, sẽ không tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng IV

Dự kiến bỏ tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng 4
63

Dự kiến bỏ tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng 4

Dự kiến không tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng 4

Không tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng IV. Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập, thay thế Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp trên mạng.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 11 Dự thảo Thông tư này quy định như sau:

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Không thực hiện tuyển dụng giáo viên tiểu học hạng IV (mã số …) quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chỉ thực hiện tuyển dụng đối với giáo viên tiểu học từ hạng III trở lên.

Như vậy, theo quy định này, sắp tới sẽ không thực hiện tuyển dụng mới giáo viên tiểu học hạng IV, tức sẽ không tuyển dụng những giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019, cụ thể là những giáo viên chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng Đại học các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên. Việc tuyển dụng mới chỉ áp dụng đối với giáo viên tiểu học từ hạng III trở lên, tức đã có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng Đại học các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên.

Theo quy định tại Dự thảo này, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

– Giáo viên tiểu học hạng III;

– Giáo viên tiểu học hạng II;

– Giáo viên tiểu học hạng I;

Đối với giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019, cụ thể là giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng (bao gồm giáo viên thuộc đối tượng thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo và giáo viên không thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo) thì giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV.

Lưu ý: Giáo viên tiểu học giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV thuộc đối tượng nâng chuẩn trình độ đào tạo theo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào hạng III mà không phải qua thi hoặc xét thăng hạng.

Theo Dự thảo lần III Nghị đinh quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì các đối tượng này bao gồm:

– Giáo viên dạy cấp học tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên còn đủ 8 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp tính từ 01/7/2020.

– Giáo viên dạy cấp học tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu tính từ 01/7/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm