Phổ biến Pháp luật

Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6

52

Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn xong sách giáo khoa lớp 2,6

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2,6.

Ngày 7/4/2021, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định 1188/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2,6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 – 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 2 được phê duyệt trong quyết định này gồm có các môn học là Toán, tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất đều là các đầu sách do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Môn tiếng Anh lớp 2 thì có 3 đầu sách được phê duyệt, bao gồm: Family and Friends – National Edition (Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam), i-Learn Smart Start (Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) và Phonics – Smart (Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong khối 6, có 10 môn được phê duyệt chỉ có duy nhất 1 đầu sách là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Khoa học Tự nhiên, Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật Âm nhạc, Nghệ thuật Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Công nghệ.

Môn tiếng Anh lớp 6 thì có 3 đầu sách được phê duyệt, gồm: Friends Plus (Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam), i-Learn Smart World (Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), Right-on (Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).

Môn Giáo dục Công dân có 2 đầu sách được phê duyệt, tất cả đều của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 được điều chỉnh, bổ sung tại các trường tiểu học trên địa bàn, áp dụng từ năm học 2021 – 2022.

Theo danh mục này, có 65 trường tiểu học được điều chỉnh môn Giáo dục thể chất, 63 trường điều chỉnh môn Âm nhạc, 57 trường tiểu học điều chỉnh môn Mỹ thuật.

Môn tiếng Việt có 42 trường xin điều chỉnh và môn Toán có 49 trường tiểu học được điều chỉnh.

Năm học tới đây là năm thứ 2, cả nước áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với bậc tiểu học (năm nay là lớp 2, năm ngoái là lớp 1) và là năm đầu tiên áp dụng chương trình này đối với bậc trung học cơ sở (lớp 6).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm