Phổ biến Pháp luật

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

28

Tiêu chí phân định vùng khó khăn

Ngày 12/11/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 33/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên và có 01 trong 02 tiêu chí sau:

(1) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên (riêng đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên hoặc có trên 30 hộ nghèo là dân tộc thiểu số nghèo).

(2) Có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% đến dưới 20% (riêng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ hộ nghèo từ 12% đến dưới 15%) trong đó có 01 trong các tiêu chí sau:

– Có trên 60% tỷ lệ hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo của thôn;

– Chưa có đường từ thôn đến trung tâm xã hoặc có đường nhưng đi lại rất khó khăn, nhất là mùa mưa;

– Chưa có điện lưới quốc gia hoặc đã có nhưng trên 30% số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, là thôn có 01 trong 02 tiêu chí sau:

(1) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 (chuẩn nghèo).

(2) Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh Đông Nam Bộ , Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo và có 02 trong 03 yếu tố sau:

– Trục đường chính giao thông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới;

– Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố;

– Chưa có Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Riêng các thôn có hộ dân tộc thiểu số từ 80% trở lên chỉ cần đáp ứng 01 trong 03 yếu tố nêu trên.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2020 và thay thế Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm