Phổ biến Pháp luật

Tổng hợp điểm mới 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua

46

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội chính thức thông qua 10 Luật với nhiều điểm mới đáng chú ý. Dưới đây là tổng hợp những điểm mới của 10 Luật này.

1/ Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký

Ngày 17/6/2020, với 90,68% đại biểu tán thành, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Một trong những quy định nổi bật nhất của Luật 2020 là trước khi sử dụng, doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong khi theo quy định hiện nay, đây là nghĩa vụ bắt buộc.

Đồng thời, so với dự thảo trước đây, Luật năm 2020 đã không đưa hộ kinh doanh là đối tượng áp dụng của Luật sửa đổi 2020 mà sẽ xây dựng một Luật riêng cho nhóm đối tượng này.

Trong khi chờ Luật riêng về hộ kinh doanh được ban hành, Chính phủ sẽ hướng dẫn đăng ký và hoạt động với loại hình này…

2/ Số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách tăng lên 40%

Sau lần “lỡ hẹn” tại kỳ họp thứ 8, với 87,37% tổng số đại biểu Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội chính thức được thông qua ngày 19/6/2020 tại kỳ họp thứ 9 này.

Ngoài việc thêm điều kiện quốc tịch của đại biểu Quốc hội, Luật sửa đổi 2020 đã nâng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách thêm 5%. Hiện nay, theo Điều 23 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người với ít nhất 35% đại biểu hoạt động chuyên trách.

Để tạo cơ sở cho công tác quy hoạch và góp phần tăng cường tính chuyên nghiệp, Luật sửa đổi 2020 đã tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40%…

3/ Chính thức “khai tử” dịch vụ đòi nợ thuê

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 17/6 Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020.

Hiện nay, theo Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014, có 08 hoạt động đầu tư kinh doanh bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, từ 01/01/2021, khi Luật Đầu tư sửa đổi chính thức có hiệu lực đã bổ sung thêm hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Đồng thời, Điều 77 Luật sửa đổi năm 2020 nêu rõ:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ ký kết trước ngày 01/01/2021 sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Các bên tham gia hợp đồng được thực hiện các hoạt động để thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ đòi nợ

Như vậy, từ 01/01/2021, dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị “khai tử”

4/ Trong quá trình hòa giải, đối thoại, không ghi âm, ghi hình

Với 436/455 đại biểu tán thành, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 đã được thông qua ngày 16/6/2020 với nhiều điểm đáng chú ý.

Một trong đó là quy định về bảo mật các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại. Cụ thể, trong quá trình hòa giải, đối thoại không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản hòa giải, đối thoại ngoài trường hợp để ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại.

Hòa giải viên, các bên, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được mời tham gia hòa giải, đối thoại cũng không được tiết lộ thông tin mà mình biết được trong quá trình hòa giải, đối thoại…

5/ Giám định tư pháp tối đa không quá 04 tháng

Đây là quy định mới được bổ sung tại Luật Giám định tư pháp năm 2020 do Quốc hội thông qua ngày 10/6/2020.

Theo đó, thời hạn này được tính từ ngày cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định, cụ thể:

– Trường hợp không bắt buộc trưng cầu giám định thực hiện theo quy định về tố tụng hình sự: Thời hạn tối đa là 03 tháng;

– Nếu có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn: Thời hạn tối đa là 04 tháng.

Đặc biệt, có thể gia hạn thời hạn giám định tư pháp theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá ½ thời hạn giám định tối đa với mỗi loại việc đó.

Không chỉ vậy, Luật sửa đổi năm 2020 còn bổ sung quy định cấp thẻ giám định viên tư pháp trong quá trình giám định tại cơ quan, tổ chức hoặc tham gia phiên tòa để giải thích, bảo vệ kết luận giám định do mình thực hiện.

6/ Nhà nước bổ sung ngân sách cho phòng, chống thiên tai

Luật sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

Theo quy định hiện nay tại Điều 9 Luật Phòng, chống thiên tai, ngân sách Nhà nước cho phòng, chống thiên tai gồm ngân sách theo dự toán chi hằng năm và dự phòng ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật năm 2020 gồm: Ngân sách hằng năm; Dự phòng ngân sách Nhà nước và Quỹ dự trữ tài chính.

Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đê điều năm 2006, quy định phải có cầu dẫn trên bãi sông khi xây cầu qua tuyến sông có đê đã bị bãi bỏ…

7/ Thông tin dự án phải công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 18/06/2020, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, các thông tin được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm:

– Thông tin về quyết định, chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án PPP;

– Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư bao gồm thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

– Thông tin về nhà đầu tư được lựa chọn, doanh nghiệp dự án PPP…

Đồng thời, các thông tin này còn được khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Ngoài ra, Luật này cũng quy định cụ thể các lĩnh vực được đầu tư theo phương thức PPP gồm: Giao thông vận tải, lưới điện, nhà máy điện, thủy lợi, cung cấp nước sạch, xử lý chất thải, y tế, giáo dục, hạ tầng công nghệ thông tin…

8/ Thêm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Với 92,96% đại biểu thông qua, ngày 17/6/2020, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Vè việc miễn giấy phép xây dựng, Luật sửa đổi 2020 đã bổ sung thêm nhiều công trình như:

– Công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

– Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình;

– Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp phép xây dựng theo quy định về quảng cáo;

– Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động…

Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng bổ sung thêm loại giấy phép xây dựng. Ngoài giấy phép sửa chữa, cải tạo; giấy phép di dời công trình; giấy phép xây dựng mới như quy định hiện nay tại khoản 3 Điều 89 Luật Xây dựng thì còn có bổ sung thêm giấy phép xây dựng có thời hạn…

9/ Thêm quyền ban hành VPQPPL cho UBND, HĐND cấp huyện

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 được 449/457 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 18/6/2020.

Một trong những nội dung được bổ sung tại Luật sửa đổi lần này là mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản cho chính quyền cấp huyện.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện ban hành Quyết định để quy định những vấn đề được Luật, Nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước cấp dưới.

Đồng thời, cũng theo quy định tại Luật sửa đổi này, nhiều văn bản đã được xem là văn bản quy phạm pháp luật so với quy định hiện hành tại Luật Xây dựng văn bản quy pham pháp luật năm 2015 như:

– Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

10/ Tháng 3 hằng năm là tháng Thanh niên

Đây là nội dung mới quy định tại Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020.

Theo đó, Điều 9 Luật này khẳng định, tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Mục đích tổ chức Tháng Thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, xã hội…

Đồng thời, Luật 2020 cũng bổ sung quy định hằng năm, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên.

Kế hoạch, chương trình đối thoại phải được công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức trước ngày tổ chức đối thoại ít nhất 30 ngày.

Sau khi đối thoại, trong thời hạn 10 ngày nội dung đối thoại cũng phải được công khai trên các địa điểm nêu trên và được gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan. Nếu nội dung đối thoại phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực thì được gia hạn với thời gian là 15 ngày.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm