Phổ biến Pháp luật

Từ 20/10, giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn

55

Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học mới tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 14/9/2020 đề cập đến nhiều quyền lợi của giáo viên tiểu học. Trong đó giáo viên được tự chủ về chuyên môn cũng là một điểmmới đáng chú ý.

So với Điều lệ Trường tiểu học hiện đang được áp dụng tại Thông tư 41 năm 2010, một số quyền lợi của giáo viên được điều chỉnh như sau:

– Tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục; vận dụng các hình thức hoạt động và phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường (hiện nay được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh);

– Được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và các chính sách khác theo quy định (hiện nay đang quy định rõ phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác);

– Được thay đổi hạng chức danh nghề nghiệp (bổ sung mới);

– Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định (như quy định hiện nay);

– Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng (như quy định hiện nay);

– Được khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định (mới bổ sung);

– Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ 20/10/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm