Tài liệuVăn hóa

Bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu đáp từ lãnh đạo đảng, nhà nước
65

Phát biểu đáp từ lãnh đạo đảng, nhà nước

Bản in

Khi nhận một chức vụ mới, làm việc với một cương vị mới, đồng nghiệp mới thì việc bạn có thể gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp, đối tác, cơ quan làm việc là điều vô cùng quan trọng. Một bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới hay và ý nghĩa sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người xung quanh.

1. Bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới số 1

Kính thưa chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa đồng chí …………… – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh …………;

Kính thưa các vị đại biểu, khách qúy;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh!

Trước hết, cho phép tôi được trân trọng cám ơn các vị Đại biểu HĐND tỉnh đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh ………… nhiệm kỳ ……………, tiếp nối công việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy …………… vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh. Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ………… trong điều kiện bản thân tôi chưa có được nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương.

Ý thức trước điều đó, tôi nhận thức sâu sắc rằng, trở thành đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh …………, bản thân tôi phải nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận tâm, tận lực, tiếp cận nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cơ sở; trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, trách nhiệm và hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh ………….

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, thưa toàn thể nhân dân!

Tôi nhận nhiệm vụ vào thời điểm khi tỉnh chúng ta vừa kết thúc năm ………- năm đầu tiên của nhiệm kỳ, với nhiều thành quả nổi bật: đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao ……… chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng trưởng kinh tế đạt …….%, thu cân đối ngân sách tăng ……..% so với năm ……; các đề án và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư được cải thiện, một số dự án lớn từ các thành phần kinh tế đã đủ điều kiện sẵn sàng triển khai trên địa bàn tỉnh; hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu quả; tỷ lệ giảm hộ nghèo vượt cao so với kế hoạch, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững. Đó là những thuận lợi rất cơ bản, là tiền đề quan trọng, tạo động lực phát triển cho năm ….và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu rằng, nền kinh tế của tỉnh nhà vẫn còn khó khăn, quy mô nhỏ; cùng với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước, cũng như tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh vẫn đang tạo ra những thách thức mới trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 5 năm ……….

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm qúy báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự đảng và các thành viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII mà cụ thể là những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết đó. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh,góp phần thiết thực xây dựng tỉnh ………… phát triển toàn diện, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trước mắt, sớm ổn định công việc, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm ……….

Trên cương vị công tác mới, cá nhân tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, của HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh và nhân dân trong tỉnh; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh, của Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Tôi mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, của chính quyền các địa phương và kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương; nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ; thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng, hết sức phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà và của cả nước.

Một lần nữa, Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự dự phiên họp cùng toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh ………….

Xin trân trọng cám ơn!

2. Bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới số 2

Phát biểu nhận nhiệm vụ

(Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn ………….)

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn. Đây thực sự là vinh dự to lớn đối với bản thân tôi, song cũng là trách nhiệm nặng nề mà Ban chấp hành đã tin tưởng giao phó. Để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của Ban chấp hành, tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đem hết sức mình, gương mẫu, tiên phong, tận tuỵ với công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và đồng tâm hiệp lực để tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới và vững chắc.

Kính thưa các đồng chí,

Trong những năm vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vai trò, vị trí của Đoàn thanh niên ngày càng được khẳng định. Có được những thành quả trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội; sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối kết hợp, tạo điều kiện của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế – xã hội, sự động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân. Ban chấp hành Trung ương Đoàn ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong cả nước; xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, các đoàn thể ở Trung ương và địa phương, các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất và cán bộ lãnh đạo của Đoàn các thời kỳ, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế – xã hội, các tầng lớp nhân dân đã quan tâm tạo điều kiện, động viên, cổ vũ đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước trong những năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí./.

3. Bài phát biểu đáp từ lãnh đạo

Kính thưa Đồng chí ……………., Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội;

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa Đại hội,

Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ đối với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam.

Đại hội trân trọng tiếp thu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí ……………., Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ thời gian tới; ra sức thi đua học tập, rèn đức, luyện tài, lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc mà nhiều năm qua, trên các cương vị công tác, đồng chí ……………đã dành cho Đoàn thanh niên và các tầng lớp thanh thiếu nhi Việt Nam. Một lần nữa, Đại hội xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí luôn mạnh khoẻ./.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm