Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo kết quả đánh giá phân loại viên chức – người lao động

Mẫu báo cáo đánh giá phân loại viên chức và người lao động
59

Mẫu báo cáo đánh giá phân loại viên chức và người lao động

Tên đơn vị………………….

Mẫu số 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm theo Công văn số 4948 ngày 22 tháng 11 năm 2018)

TT

Các trường hợp đánh giá, phân loại

Tổng số (người)

Mức độ đánh giá, phân loại

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

Số lượng (người)

Tỷ lệ %

Số lượng (người)

Tỷ lệ %

Số lượng (người)

Tỷ lệ %

Số lượng (người)

Tỷ lệ %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Viên chức

2

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

3

Lao động hợp đồng khác

NGƯỜI LẬP BẢNG

Ngày…. tháng…. năm…..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm