Biểu mẫuThủ tục hành chính

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm

Mẫu báo cáo khắc phục hạn chế khuyết điểm
50

Mẫu báo cáo khắc phục hạn chế khuyết điểm

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm mà chúng tôi sưu tầm được. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm số 1

QUẬN ỦY………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ÐẢNG BỘ DOANH NGHIỆP

………, ngày …..tháng …..năm ……..

BÁO CÁO

Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm

sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình

theo tinh thần Nghị quyết …………

————

Căn cứ vào Quyết định ………. ngày…….ùa Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI).

Căn cứ vào biên bản Hội nghị kiểm điểm cuối năm ……của tập thể Đảng ủy, trong đó có phần kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy viên Đảng bộ Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chương trình công tác của Ðảng bộ doanh nghiệp năm 2014, Đảng ủy tiến hành báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I/ Tình hình chung

Đảng bộ được thành lập vào cuối năm ….., đến cuối năm …..có 13 chi bộ với 180 đảng viên; trong đó: có 11 chi bộ được lập trong các DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài (trên 5.000 lao động) và 2 chi bộ xây dựng Đảng – Đoàn thể dành cho đảng viên đang công tác tại các DNTN trên địa bàn Quận sinh hoạt.

Nhìn chung, các chi bộ trực thuộc đều có quá trình sinh hoạt ổn định, có xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác hàng năm; có các đ/c Bí thư giữ vị trí lãnh đạo Ban Giám đốc và có quá trình tham gia hoạt động công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nên rất thuận lợi cho công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại chi bộ; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được chú trọng đảm bảo.

Tuy nhiên, các DN đang hoạt động SX-KD ở nhiều loại hình, lĩnh vực khác nhau và có số lao động biến động thường xuyên; đảng viên thường đi công tác, làm việc ở những địa điểm khác nhau; một số đ/c Bí thư chi bộ không phải là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đơn vị hoặc Ban Giám đốc CTy chưa là đảng viên (Việt Nam, Visit, Asia Slipfrom)… nên chưa phát huy tốt năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác tự phê bình và phê bình được tập trung thực hiện liên tục và xuyên suốt kể từ khi Trung ương chỉ đạo các cấp ủy Đảng và đảng viên thực hiện kiểm điểm và xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện khắc phục cũng như các vấn đề phát sinh mới được Đảng ủy chú trọng bàn bạc thảo luận, thống nhất đưa ra các giải pháp thực hiện. Cụ thể việc đánh giá kiểm điểm cuối năm 2013 của Đảng bộ Doanh nghiệp tự phê bình còn một số mặt hạn chế yếu kém phải tiếp tục thực hiện khắc phục như sau:

1. Đảng ủy và các cá nhân các đ/c Đảng ủy viên sau khi xây dựng kế hoạch giải pháp khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 cần phải thực hiện thông tin, báo cáo công khai đến toàn thể đảng viên trong chi bộ để thuận lợi trong việc giám sát.

2. Các đ/c Bí thư cần chủ động chọn chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với đặc điểm lọai hình SX-KD của doanh nghiệp; đồng thời phát huy vận động CNV-LĐ hưởng ứng thực hiện, nâng chất lượng hiệu quả trong phong trào thi đua, công tác dân vận khéo.

3. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần được các chi bộ tập trung; cá nhân các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNV-LĐ thực hiện theo.

4. Chi bộ phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng, nội dung đổi mới sáng tạo, mô hình cách làm của các chi bộ và công tác cán bộ quy hoạch của Đảng ủy; tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, trao đổi học tập và tăng cường mối giao lưu chủ doanh nghiệp và CNVC-LĐ giữa các chi bộ trong Đảng bộ.

II/ Kết quả thực hiện từ sau khi điểm năm 2013 đến nay

1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy:

– Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 vào ngày 15/2/2014; trong đó có một phần đánh giá việc khắc phục kiểm điểm sau khi tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 trước toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp tham dự (số lượng đảng viên tham dự trên 90%).

– Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 02/KH-ĐU ngày 15/1/2014 về chương trình công tác năm 2014; trong đó có phần chỉ đạo các chi bộ và đảng viên tiếp tục đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại sau kiểm điểm năm 2013.

– Đảng ủy xây dựng KH số 27-KH/ĐU ngày 21/3/2014 của Đảng ủy về Kế họach Bản thân tự hoàn thiện học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách của Bác theo chủ đề năm 2014; Đảng ủy tiến hành bảng đăng ký theo lộ trình thời gian cụ thể của từng chi bộ trực thuộc và có kế họach phân công giám sát; đảm bảo các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVC-LĐ thực hiện theo.

– UBKT Đảng ủy tham mưu Đảng ủy giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau NQTW4, thực hiện Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm (Chương trình số 19-CTr/UBKT-ĐU ngày 12/3/2014 có kế hoạch giám sát thường xuyên 6 chi bộ việc thực hiện Điều lệ Đảng và chương trình Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/4/2014 về việc giám sát việc khắc phục những hạn chế của Đảng ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 – năm 2014).

– Các đ/c Đảng ủy viên (Bí thư chi bộ) tiếp tục triển khai quán triệt đến đảng viên chi bộ về chương trình công tác năm của Đảng ủy và tiến hành báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy viên trong cuộc họp kiểm điểm cuối năm 2013 vào ngày 31/12/2013 tại phòng họp LĐLĐ Quận.

– Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ trong 6 tháng đầu năm, nội dung sinh họat đảm bảo theo Hướng dẫn 09; chủ để sinh hoạt chuyên đề được các đ/c Bí thư chi bộ chọn lọc và chuẩn bị tốt, phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các chi bộ thực hiện tốt như chi bộ CTy Hùng Minh, Việt Nam…

– Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho Đảng ủy nhiệm kỳ tới đã được hoàn tất vào tháng 5/2014. Đảng ủy có kế hoạch chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy các chi bộ để chuẩn bị nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Nhận xét đánh giá

– Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ về tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không có trường hợp biểu hiện sự suy thoái. Các Đảng ủy viên gương mẫu thực hiện tự phê bình và phê bình, xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện khắc phục. Đảng ủy đã kịp thời giáo dục, đấu tranh với các đ/c đảng viên có quan điểm về quyền lợi của đảng viên đang công tác tại doanh nghiệp tư nhân không được như đảng viên đang công tác tại DNNN hay các đơn vị HCSN (kiên định mục tiêu lý tưởng người công sản khi gia nhập Đảng với động cơ là phục vụ đất nước và nhân dân).

– Việc chấp hành nghiêm túc tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết khi được triệu tập; vấn đề trao đổi thông tin đảm bảo tính dân chủ và tính xây dựng Đảng cao hơn, trách nhiệm hơn trong lời phát biểu của đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác cũng được toàn thể đảng viên tự giác tích cực, tham gia các hội thi tìm hiểu học tập và làm theo phong cách của Bác đều có sự đầu tư về hình thức, nội dung đạt chất lượng và lan tỏa, làm gương cho CNLĐ tại doanh nghiệp; Đảng ủy lựa chọn nhiều hình thức Hội thi như kể chuyên, đọc thơ, văn nghệ, viết bài chính luận… phù hợp với nội dung, đối tượng đảng viên, cán bộ công nhân lao động theo chủ đề từng năm và loại hình hoạt động Doanh nghiệp. Đạo đức lối sống được quan tâm hơn trong việc gương mẫu và quan tâm đến công nhân lao động tại doanh nghiệp trên cơ sở phân kỳ học tập theo chuyên đề cụ thể có đăng ký của các chi bộ và đảng viên.

– Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi vả cán bộ nữ; công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng, có tập trung và sinh hoạt chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả phấn đấu đạt được trong năm 2013 có 10/11 chi bộ phát triển được đảng viên. Công tác phát triển được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm theo nguồn khảo sát của năm trước (3 chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên: Chi bộ 2, Nam Sông Tiền, Visit); 02 hồ sơ đang trình Quận ủy dự kiến kết nạp trong tháng 8/2014 (Chi bộ 2, Asia Slipfrom); còn 04 hờ sơ đang sưu tra (Chi bộ Mountech, Visit, 30/4, Ruby); dự kiến đến cuối năm, Đảng ủy phấn đấu kết nạp được 13 đảng viên (chỉ tiêu là 10 đảng viên).

– Các Chi bộ ý thức cao trong việc tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ; thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Đảng viên tích cực đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ.

– Đảng ủy nghiêm túc triển khai kế họach học tập và làm theo tấm gương đâo đức, phong cách của Bác; chú trọng tập trung đối tượng CNVC và người lao động. Các bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều gắn kết với việc xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm NQTW4.

– Chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt tại đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; có sự chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể đảng viên việc sự dụng các mạng xã hội và blog cá nhân. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những quan điểm sai trái trong toàn thể đảng viên đang sinh họat Đảng bộ.

– Công tác vận động đảng viên làm công tác quần chúng và công tác xã hội tốt như: Chi bộ An Sinh, Ruby…

– Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ; đặc biệt là thời gian kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển của ta, tập trung tuyên truyền, giáo dục CNLĐ ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tăng năng suất lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao và thể hiện lòng yêu nước theo sự chỉ đạo của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hoạt động văn thể mỹ tại DN.

3. Những tồn tại hạn chế:

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế phát sinh tiếp tục xây dựng giải pháp khắc phục trong thời gian tới:

– Đảng bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề tổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo công văn số 154-CV/QU ngày 28/3/2012 của Quận ủy về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Bí thư Trung ương; Đảng ủy đã thông qua chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh họat chi bộ”; cụ thể một số việc triển khai thực hiện như Đảng bộ gửi tài liệu đến các chi bộ trực thuộc, họp triển khai quán triệt nội dung Hướng dẫn 09; phân công các đ/c Bí thư và Phó Bí thư, đ/c Ủy viên Thường vụ theo dõi và giám sát trực tiếp các buổi sinh họat định kỳ của các chi bộ… đến nay các đ/c được phân công chưa thực hiện được nhiệm vụ dự họp với các chi bộ ít nhất 1 kỳ/năm (nguyên nhân do các chi bộ tập trung sinh họat vào chiều ngày thứ 7 của tuần giữa tháng nên lịch thường bị trùng; mặt khác, công việc cơ quan và DN đều có những hoạt động cao điểm trong ngày thứ 7/tuần nên không thể xếp lịch dự họp được). Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo khắc phục trong 6 tháng cuối năm trong sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 6/2014, đồng thời nhắc nhở các chi bộ thực hiện thông tin thời gian họp bằng tin nhắn hoặc email.

– Việc quán triệt tham dự đầy đủ và xuyên suốt thời gian học tập Nghị quyết, chuyên đề thời sự… của đảng viên thực hiện tỷ lệ chưa đạt yêu cầu (tỷ lệ đảng viên tham dự <60%, các chi bộ 1, 2 và An Sinh thường không bảo được số lượng đảng viên học NQ do đặc thù làm việc của ngành y tế và việc khó khăn xin phép nghỉ làm để đi học của một số đảng viên tại DNTN; đa số cũng đồng tình việc học Nghị quyết vào buổi tối nhưng sỉ số để tổ chức 1 lớp học cũng khó đảm bảo…).

– Nội dung sinh hoạt chi bộ: mặc dù đảm bảo các nội dung chính như thông tin tình hình thời sự, quán triệt những chủ trương, chính sách mới, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra một số nhiệm vụ cụ thể thiết thực trong tháng tới và có sự phân công nhiệm vụ đảng viên thực hiện (có kết luận và biểu quyết của chi bộ) nhưng chưa đảm bảo được một số yêu cầu theo hướng dẫn 09 về công tác chuẩn bị của đ/c Bí thư chi bộ.

– Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của đảng viên không đều đặn và chưa có những nhân tố điển hình để biểu dương, nhân rộng; chưa có sự giám sát chặt chẽ của Đảng ủy về sinh hoạt các chuyên đề theo chủ đề năm, còn giao khoán cho chi bộ…

– Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 chưa đảm bảo theo hướng dẫn về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu nữ… do tình hình nhân sự luôn biến động, việc trau dồi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, việc sâu sát hỗ trợ của Đảng ủy cũng nhiều khó khăn thực hiện…

III/ Phương hướng và giải pháp khắc phục

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ và các đ/c Đảng ủy viên xây dựng chương trình khắc phục hạn chế tồn tại sau khi kiểm điểm NQTW4 phải liên tục, thường xuyên, không được chủ quan; phải kiên trì, xác định lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc; chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo cấp ủy.

Các giải pháp bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cụ thể các giải pháp như sau:

– Chi bộ phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến của mình trên tình thần xây dựng và trách nhiệm cao. Đ/c Bí thư cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, gợi ý những nội dung quan trọng, bức thiết nhất để có sự tham gia ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

– Các chi bộ cần có sự đổi mới, sáng tạo chọn lựa các hình thức sinh họat phong phú, nội dung sinh họat cần chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, súc tích…

– Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Đảng bộ với lãnh đạo doanh nghiệp; giao lưu tăng cường mối quan hệ giữa các đảng viên sinh hoạt thuộc Đảng bộ bằng những phong trào thi đua cụ thể (thi đua giữa các chi bộ), liên kết tổng hợp được sức mạnh tập thể trong Đảng bộ.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng nội dung sinh họat định kỳ các chi bộ; đặc biệt là tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, trao đổi học tập các mô hình, cách làm hay.

– Tiếp tục phấn đấu các đ/c Thường vụ sắp xếp thời gian để dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ được phân công, ít nhất 1 lần/năm. Các chi bộ thực hiện việc thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng với đ/c phụ trách Đảng vụ của Đảng ủy để sắp xếp lịch cho Ban Thường vụ dự họp với chi bộ.

– Tiếp tục quán triệt đảng viên tự giác tham dự các lớp học Nghị quyết, chuyên đề do Quận ủy tổ chức, Nếu tỷ lệ đảng viên tham dự đạt < 50% thì Đảng ủy tổ chức lớp học vét cho đảng viên chưa học. Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương thức học tập Nghị quyết qua thảo luận hoặc viết bài tham luận.

– Đảng ủy cùng với Chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 1 và 2 tiến hành rà soát, chọn một số đ/c đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 15 Phường để tạo lực lượng phát triển thành lập chi bộ doanh nghiệp tư nhân tại Phường 02 và Phường 9.

– Chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ…………..

– Tiến hành giám sát thường xuyên; kết luận và tiếp tục giám sát việc thực hiện kết luận.

Qua kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2014 và một số mặt cần lưu ý tiếp tục thực hiện trong thời gian tới về việc khắc phục một số mặt cần khắc phục những hạn chế của Đảng ủy và cá nhân các đ/c Đảng ủy viên sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQ TW 4; đề nghị UBKT Đảng ủy, các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ tiếp tục thực hiện và thông tin đến toàn thể đảng viên trong chi bộ báo cáo này để thuận lợi trong việc góp ý phê bình, tự phê bình và tăng cường giám sát

Nơi nhận: T/M ÐẢNG ỦY

– Thường trực Quận ủy; BÍ THƯ

– Tổ công tác Quận ủy;

– UBKT Quận ủy;

– Đảng ủy viên;

– Chi bộ trực thuộc;

– Lưu.

2. Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm số 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi:

– Ban thường vụ Huyện ủy;

– Đảng ủy xã ………………;

– Chi bộ trường THCS ………

Tôi tên là:………………..; sinh ngày …../… /…

Chức vụ, nhiệm vụ: Bí thư – Hiệu trưởng trường THCS………….

Đang sinh hoạt tại chi bộ trường THCS ……………………………

BÁO CÁO

Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

Thực hiện công văn số …………. ngày … tháng …. năm….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ……… “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Thực hiện công văn số………. ngày …. tháng …. năm ….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ….. “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”; Công văn số…… ngày …….. của huyện ủy ………. “v/v báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Thực hiện công văn số ……. ngày ……….. của Đảng ủy xã ………… “v/v chỉ đạo tập thể chi ủy, chi bộ, cá nhân đảng viên báo cáo kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Bản thân tôi xin báo cáo kết quả với các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

1. Vấn đề thứ nhất: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Với vai trò, nhiệm vụ là bí thư chi bộ; hiệu trưởng trường THCS…………….; Bản thân tôi đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan.

Bản thân đã cùng với chi bộ đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ chương của Đảng gắn với mục tiêu, kế hoạch thực hiện ở địa phương và của ngành.

Trong những năm qua, bản thân đã có tư tưởng nhất quán trung thành với mục tiêu lý tưởng của Chủ nghĩa Mac- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Mục tiêu cao cả của Đảng cộng sản Việt Nam; luôn hoàn thành các nhiệm được giao.

Đã tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh, học sinh; công tác vận dụng lý luận vào thực tiễn giáo dục ở địa phương, ở cơ quan làm cho CB GV CNV nhận thức đúng đắn.

Đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB GV CNV thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Vấn đề thứ hai: Về xây dựng cán bộ lãnh đạo các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Hàng năm bản thân tôi đã chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Hiện đội ngũ cán bộ trong cơ quan: 100% có trình độ đạt chuẩn, ….% cán bộ có trình độ trên chuẩn.

Đã thẳng thắn trong công tác nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm đối với cán bộ viên chức trong cơ quan.

Đã chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cao vào thực hiện nhiệm vụ công tác.

Chủ động phối kết hợp về xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; sử dụng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đáp ứng nhu cầu vị trí công việc.

3. Vấn đề thứ ba: Về xác định rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.

Cá nhân tôi là người đứng đầu cơ quan đơn vị, nên luôn gương mẫu và tổ chức thực hiện tốt quy chế, quy định của cơ quan đơn vị, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh kiểm tra, giám sát hàng năm trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đặc biệt là nhiệm vụ chuyên ngành. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tập thể, các đoàn thể và nhân dân, học sinh. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm không có đảng viên vi phạm tư cách.

Đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tích cực trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, cương quyết trong việc đánh giá bình xét, xếp loại hàng năm đối với cán bộ viên chức.

Chủ động xây dựng mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương, thôn buôn nơi cư trú và nơi công tác; chủ động giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ nơi thôn buôn cư trú; chủ động lấy phiếu tín nhiệm, ý kiến góp ý hàng năm.

II. Một số hạn chế, khuyết điểm của bản thân chưa khắc phục được.

1. Vấn đề thứ nhất:

Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên ở nhà trường, bản thân tôi chưa có biện pháp tích cực giáo dục cán bộ đảng viên, giáo viên trong lối sống, sinh hoạt, trong tham gia hoạt động tập thể; còn để một vài cán bộ, đảng viên có lối sống, sinh hoạt buông thả, không tích cực chịu khó lao động; không tích cực rèn luyện bản thân; chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, còn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại, tư tưởng lợi ích cá nhân, sống thực dụng, không có chí tiến thủ; chưa tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển tập thể.

2. Vấn đề thứ hai:

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa có tính bền vững; để đội ngũ thường xuyên biến động; chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao; chất lượng mũi nhọn (giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán, giáo viên có kinh nghiệm), học sinh giỏi còn thấp. Trong cơ quan vẫn còn cán bộ giáo viên năng lực, trình độ chuyên môn yếu, thiếu kinh nghiệm, thiếu tích cực trong công việc; năng lực giao tiếp, dân vận yếu; thiếu mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

3. Vấn đề thứ ba:

Công tác đấu tranh, phê bình chưa sâu sắc, chưa thúc đẩy được cán bộ đảng viên hoạt động tích cực; còn hiện tượng nể nang, chưa chỉ rõ được các biện pháp cần khắc phục cho cá nhân từng đồng chí trong tập thể chi bộ, trong tập thể cơ quan đơn vị.

III. phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới.

1. Vấn đề thứ nhất:

Bản thân tôi cần phải xác định rõ công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt suốt đời phấn đấu theo lý tưởng mục tiêu của đảng; Lấy Nghị quyết Trung ương 4 làm nòng cốt để thường xuyên làm chuyển biến nhận thức của bản thân; khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nhằm tự nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Chú trọng việc đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao ý thức tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, áp dụng vào thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tổ chức học tập, gắn các nội dung các cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thường xuyên, có tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào.

2. Vấn đề thứ hai:

Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ chi bộ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác tổ chức cán bộ phải được trú trọng, đào tạo bồi dưỡng đúng, đủ đảm bảo yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình, các quy chế, quy định chương trình công tác của cấp uỷ cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc.

3. Vấn đề thứ ba:

Xác định rõ vai trò của cá nhân trong tập thể chi bộ, vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị để thấy rõ trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có thái độ cương quyết, thẳng thắn trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, xem xét kỹ, đánh giá nghiêm túc đúng người, đúng việc; thực hiện công bằng, khách quan trong tập thể chi bộ và nhà trường.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4, khóa XI.

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

….…, ngày … tháng ….. năm ………

Đảng viên báo cáo

(ký, ghi rõ họ tên)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm