Biểu mẫuThủ tục hành chính

Biên bản họp ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe

Mẫu biên bản họp chăm sóc sức khỏe nhân dân
14

Mẫu biên bản họp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Biên bản họp ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe gồm đại diện trạm y tế, đại diện ban chăm sóc sức khỏe nhân dân để bàn về công tác y tế của nhân dân đại phương. Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu tại đây.

1. Biên bản họp ban chăm sóc sức khỏe học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM

LẦN 1 NĂM HỌC……..

Hôm nay, hồi 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 9 năm ……..

Tại địa điểm: Trường mầm non …….

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe trẻ có mặt 06/06 thành viên

Chủ trì buổi họp: đ/c ………….– Trưởng ban

Thư ký: đ/c ………….. – Ủy viên – Thư ký hội đồng

III. NỘI DUNG:

1. Nội dung xây dựng quy chế làm việc BCĐ:

– Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo các đoàn thể trong nhà trường, cộng đồng tham gia triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ tại trường

– Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ các ông bà thành viên BCĐ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng KH chương trình công tác với trưởng BCĐ.

– Ban chỉ đạo họp định kỳ 1 lần/ 1 học kỳ vào đầu năm học và bắt đầu vào học kỳ 2.

– Trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc và tổng hợp báo cáo của các ông, bà thành viên BCĐ triển khai chương trình công tác tháng, quý, năm giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ.

– Các ông, bà trong BCĐ nghiêm túc thực hiện đúng quy chế của BCĐ nếu chưa phù hợp phản ảnh kịp thời với trưởng ban chỉ đạo để bổ sung kịp thời cho phù hợp.

2. Triển khai công tác hoạt động y tế

+ Công tác phòng chống dịch bệnh:

– Giám sát dịch, báo dịch, dập dịch theo quy định của cấp trên, hướng dẫn các nhóm lớp tiến hành vệ sinh môi trường, vệ sinh đồ dùng, dụng cụ, phun thuốc diệt muỗi. Thu gom, xử lý rác thải đúng quy định.

– Tham gia lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe cho cô nuôi và nhân viên y tế

+ Công tác tuyên truyền:

– Nhân viên y tế kết hợp với giáo viên các nhóm lớp làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho trẻ kịp thời đến với phụ huynh, vận động phụ huynh phối hợp với nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

– Giáo viên trên lớp xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đặc biệt quan tâm đến những dịch bệnh đang diễn ra tại thời điểm tuyên truyền.

+ Công tác khám sức khỏe định kỳ cho trẻ:

– Đảm bảo 100% trẻ đến lớp được cân, đo, theo dõi bằng biểu đồ phát triển, được khám sức khỏe đầu vào. Chỉ đạo nhân viên y tế phối hợp với trạm y tế kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

– Theo dõi tình hình bệnh của trẻ để phối hợp với gia đình có biện pháp xử lý phù hợp.

– Xây dựng kế hoạch phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ sau mỗi đợt cân, đo.

+ Công tác kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn:

– Chỉ đạo nhân viên y tế làm tốt công tác kiểm thực ba bước, ghi chép sổ sách rõ ràng. Có biện pháp xử lý những thực phẩm không đạt chất lượng tại bếp ăn. Lưu và hủy mẫu thức ăn hằng ngày theo đúng quy định.

+ Công tác tổ chức ăn bán trú:

– 100% thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú phải có hợp đồng cung cấp, có nguốn gốc, xuất xứ rõ ràng.

– Chỉ đạo nhân viên nuôi dưỡng cân đối khẩu phần, xây dựng thực đơn hợp lý theo mùa. Chế biên món ăn cho trẻ ngon, hấp dẫn, phù hợp khẩu vị của trẻ. Nhân viên nấu ăn phải tuân thủ nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm, nắm được 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm. Trong khi chế biến thức ăn cho trẻ phải có bảo hộ lao động đầy đủ.

– Chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp quan tâm chăm sóc giờ ăn, ngủ cho trẻ chu đáo, động viên trẻ ăn hết suất.

3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình chế biến thực phẩm. Kiểm tra việc xuất, nhập thực phẩm, kiểm tra việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

Kiểm tra nguồn cung cấp thực phẩm, giá cả, suất ăn của trẻ

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác sử dụng dụng cụ và quy trình vệ sinh cá nhân cho trẻ, chăm sóc trẻ trong các hoạt động hằng ngày.

Kiểm tra công tác tuyên truyền và phòng bệnh tại các lớp.

Kiểm tra, giám sát nề nếp tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ.

Thường xuyên kiểm tra chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời.

4. Ý kiến phát biểu, thảo luận

– Đề nghị rà soát, bổ sung dụng cụ cho bếp ăn bán trú, thay thế ngay những đồ dùng đã cũ, hỏng để đảm bảo vệ sinh khi sử dụng.

– Bổ sung đồ dùng, chăn chiếu cho trẻ, chăm sóc giờ ăn, ngủ cho trẻ chu đáo

– Nhất trí với các nội dung chủ tọa kỳ họp đã nêu trên

5. Kết luận của chủ tọa kỳ họp

– Biên bản họp được thông qua trước hội nghị cùng nghe và được biểu quyết nhất trí 100%.

– Buổi họp kết thúc hồi 15 h 30 phút cùng ngày.

Chủ toạ Thư ký

2. Mẫu biên bản họp chăm sóc sức khỏe nhân dân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Hôm nay, hồi………giờ……phút ngày………tháng………năm……..

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

I) THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân: gồm:……………………..đ/c

2. Trạm y tế xã: gồm:……………………………………….đ/c

II) LÝ DO BUỔI HỌP:

– Xây dựng quy chế làm việc BCĐ- CSSKND xã Nguyệt Đức.

– Triển khai công tác quý………../ năm……..

– Các KH chuẩn bị…

– Thông qua KH xây dựng chuẩn (nếu là có)

-……………………………………………………………..

1, Chủ trì buổi họp: đ/c ………………………………………………..PCT UBND Xã

2, Thư ký: đ/c …………………………………………………………..Trưởng trạm y tế xã

III) NỘI DUNG:

1, Nội dung xây dựng quy chế làm việc BCĐ:

– Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo các đoàn thể chính trị và xã hội, cộng đồng tham gia triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

– Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ các ông bà thành viên BCĐ có chách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng KH chương trình công tác với trưởng BCĐ.

– Ban chỉ đạo họp định kỳ mỗi quý 1 lần vào ngày đầu tiên của tháng quý sau (Thời gian làm việc mùa hè từ 7h, mùa đông từ 7h30 phút nếu vào ngày nghỉ, ngày lễ chuyển vào ngày kế tiếp)

– Trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc và tổng hợp báo cáo của các ông, bà thành viên BCĐ triển khai chương trình công tác tháng, quý, năm giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ.

– Các ông, bà trong BCĐ nghiêm túc thực hiện đúng quy chế của BCĐ nếu chưa phù hợp phản ảnh kịp thời với trưởng ban chỉ đạo để bổ xung kịp thời cho phù hợp.

2, Triển khai công tác hoạt động y tế quý…, các KH cụ thể:

+ Công tác phòng chống dịch bệnh:

– Giám sát dịch, báo dịch, dập dịch theo quy định của cấp trên, hướng dẫn VSMT thôn xóm.

– Tổ chức tốt kiểm tra ATTP tại các chủ hộ buôn bán kinh doanh lương, thực phẩm.

+ Công tác tuyên truyền:

– Trạm y tế xã kết hợp với đài truyền thanh xã, thôn làm tốt công tác tuyên truyền gián tiếp trên hệ thống loa truyền thanh xã, thôn mỗi tuần 1 buổi vào thứ 4 của các tuần.

– Tuyên truyền trực tiếp qua các qua các buổi hội họp của xã, thôn 1 lần/ tháng do trạm y tế biên soạn.

+ Công tác khám chữa bệnh:

– Đảm bảo tốt công tác trực trú tại trạm 24/24h.

– Chuẩn bị tốt phương tiện, thuốc cấp cứu tại trạm.

– KCB đảm bảo theo chỉ tiêu KH đề ra, điều trị thuốc đông tây y kết hợp.

– Củng cố vườn thuốc nam theo 9 nhóm quy định của Bộ y tế.

+ Công tác CSSK & KHHGĐ:

– Thường xuyên chủ động, duy trì khám chữa phụ khoa, đặt vòng, thuốc tránh thai. (nếu có chiến dịch thì triển khai).

– Duy trì tốt công tác đỡ đẻ sạch và an toàn tại trạm.

+ Công tác khác:

– Duy trì tốt 10 tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế xã,

– Thực hiện tốt công tác đột xuất trong quý.

3, Triển khai KH trước trong và sau tết:

+ Công tác tuyên truyền: (như trên)

– Làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh xã, thôn chủ đề: VSATTP, VSMT thôn xóm trước, trong và sau tết.

– Tổ chức kiểm tra VSATTP các chủ hộ kinh doanh buôn bán, chế biến lương thực, thực phẩm. Để cấp bản cam kết đảm bảo VSATTP.

+ Công tác khám chữa bệnh:

– Đảm bảo tốt công tác trực, trú tại trạm 24/24h

– Làm tốt công tác khám chữa bệnh tại trạm.

– Chuẩn bị tốt phương tiện, thuốc cấp cứu tại trạm.

– KCB đảm bảo theo chỉ tiêu KH đề ra, điều trị thuốc đông tây y kết hợp.

– Củng cố vườn thuốc nam theo 9 nhóm quy định của Bộ y tế.

4, Triển khai công tác phòng dịch bệnh mùa……:

– Trạm y tế xã tham mưu UBND xã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, có phân công nhiệm vụ cụ thể.

– Phân công trạm y tế, y tế thôn trực dịch, giám sát dịch, dập dịch khi có dịch sảy ra trên địa bàn theo quy định.

– Tham mưu với UBND xã làm tốt công tác vệ sinh môi trường thôn, xóm như phát quang bụi dậm khơi thông cống dãnh, thu gom rác thải…

– Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân trực tiếp giám sát, đôn đốc các hoạt động của trạm y tế, của thôn mình phụ trác.

5, Triển khai chiến dịch CSSKSS – KHHGĐ đợt…….:

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể:

– Trạm y tế xã tham mưu UBND xã , kết hợp với Trung tâm y tế huyện, Trung tâm DS huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho chiến dịch CSSKSS – KHHGĐ đợt……./ năm……..

– Đ/c Phạm công Dụ lập KH, thời gian tổ chức để trình UBND xã xin kinh phí, phục vụ cho chiến dịch. Viết bài tuyên truyền về công tác DS, họp cộng tác viên DS phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đ/c theo KH của chiến dịch.

– Đ/c NHS trạm y tế dự trù cơ số thuốc, vật tư y tế mời cán bộ về làm công tác kỹ thuật theo quy định.

– Đề nghị các đ/c trong BCĐ, các đ/c trong trạm nghiêm túc thực hiện KH trên.

6, Triển khai công tác tiêm phòng……. chiến dịch:

+ Đ/c trưởng ban chỉ đạo: phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo chiến dịch tiêm phòng…….

+ Đ/c trưởng trạm y tế xã: Báo cáo kết quả sau khi kết thúc chiến dịch tiêm vacxin phòng……

+ Ý kiến của các thành viên BCĐ: Triển khai bố trí sắp xếp bàn tiêm, cần nhân lực phục vụ để tránh ùn tắc, các đối tượng viết phiếu phân bổ đúng ngày giờ đến tiêm, mỗi buổi tiêm không được quá 50 trẻ theo quy định của chương trình TCMR.

– Triển khai cho y tế thôn đưa giấy mời tới tận nơi các đối tượng, tuyên truyền tác dụng của loại vacxin phòng bệnh cho trẻ.

+ Biện pháp thực hiện:

– Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã, đài truyền thanh xã, thôn, để tuyên truyền theo nội dung do trạm y tế cung cấp.

– Về chuyên môn trạm y tế phối hợp với Trung tâm y tế huyện để thực hiện nhiệm vụ chiến dịch tiêm phòng…….cho các cháu trong độ tuổi.

IV) Ý KIẾN PHÁT BIỂU:

1, Đ/c ………………………………PCT UBND xã ý kiến nhất trí với KH của trạm y tế xã đưa ra, BCSSKND phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào như VSMT, phòng bệnh……..UBND xã tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn xã, đề nghị trạm y tế xã làm tốt công việc của mình được giao.

2, Đ/c……………………………….Trưởng trạm nhất trí với BCSSKND nhưng mong UBND xã quan tâm hơn nữa về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cũng như mọi hoạt động của trạm y tế xã.

V) KẾT LUẬN CỦA CHÙ TRÌ BUỔI HỌP:

– Biên bản họp được thông qua trước hội nghị cùng nghe và được biểu quyết nhất trí 100%.

– Buổi họp kết thúc hồi…………h cùng ngày.

Chủ tọa

Thư ký

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm