Biểu mẫuThủ tục hành chính

Biên bản kiểm tra lâm sản

Mẫu biên bản kiểm tra lâm sản số 05
40
Nội dung bài viết

Mẫu biên bản kiểm tra lâm sản số 05

Bản in

Biên bản kiểm tra lâm sản là biểu mẫu biên bản được lập ra để ghi lại quá trình kiểm tra lâm sản bao gồm các thông tin về người kiểm tra, thông tin doanh nghiệp, người làm chứng… Mời các bạn cùng xem chi tiết mẫu biên bản và tải về sử dụng.

Mẫu số 05. Biên bản kiểm tra lâm sản

………………………
……………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA LÂM SẢN

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., hồi ……. giờ ….. Tại:……………………..

Chúng tôi gồm:

1)………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: …………………….

2)………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: …………………….

3)………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: …………………….

Tiến hành kiểm tra lâm sản của (tổ chức, cá nhân):……………………………………………

Địa chỉ:………………………………….., nghề nghiệp:………………………………………

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân số: ……………; ngày cấp ………., nơi cấp….

Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp số ………………..; ngày cấp …….., nơi cấp………

Người làm chứng (nếu có):

Họ tên …………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………..; ngày cấp ………………., nơi cấp ………………………

Nội dung kiểm tra:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hồ sơ lâm sản kèm theo gồm có:………………………………………………………………………

Kết luận sau kiểm tra:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi …….. giờ…… ngày…….tháng ……. năm …………………., trong quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành …. bản, giao cho cá nhân/tổ chức được kiểm tra một bản./.

CÁ NHÂN/TCHỨC ĐƯỢC KIM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức; ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

ĐẠI DIỆN T KIM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG
(nếu có, ký, ghi rõ họ tên)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm