Biểu mẫuThủ tục hành chính

Biểu mẫu cấp giấy đi đường Hà Nội từ 6/9

Trọn bộ biểu mẫu quy trình cấp giấy đi đường
52

Trọn bộ biểu mẫu quy trình cấp giấy đi đường

Công an thành phố Hà Nội đã ra thông báo về đối tượng, trình tự thủ tục duyệt cấp giấy đi đường có nhận dạng, thẻ đi mua hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng 1. Sau đây là Trọn bộ biểu mẫu cấp giấy đi đường Hà Nội từ 6/9.

1. 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường ở Hà Nội

Nhóm 1: Các cá nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội các cấp; cá nhân thực hiện công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ công vụ, trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác được được quy định tại Chỉ thị 16.
Nhóm này còn bao gồm cá nhân làm việc tại cơ quan, tổ chức ngoại giao, gồm: Cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Các đối tượng này thực hiện theo thông lệ quốc tế, thông lệ ngoại giao quy định.

Nhóm 2: Cá nhân thực hiện nhiệm vụ công tác, công vụ, dịch vụ công ích thiết yếu, bao gồm: Cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công thiết yếu.

Nhóm 3: Cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; cá nhân khác được huy động tham gia hỗ trợ chống dịch tại các quận, huyện, thị xã.

Nhóm 4: Phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, truyền thông phục vụ các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao; phục vụ đưa tin hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP; phóng viên, biên tập viên trực tiếp thực hiện tuyên truyền công tác phòng chống dịch; cán bộ thực hiện trực cơ quan.

Nhóm 5: Công dân của các trường hợp: Người thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc như đi cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ, tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19, người chăm sóc người bệnh và người xuất viện. Đối tượng này chỉ cần giấy chứng minh và chứng minh thư/căn cước công dân.

Bên cạnh đó là người đi mua lương thực thực phẩm, yêu cầu bắt buộc là phải có thời gian đi mua cụ thể, giấy đi chợ; thẩm quyền cấp là công an phường, xã, thị trấn. Cá nhân đi sân bay có vé, cá nhân đi đến cơ quan ngoại giao có giấy hẹn của cơ quan ngoại giao, cá nhân đến tòa theo giấy triệu tập của Tòa chỉ cần có chứng minh thư/căn cước công dân và xét nghiệm âm tính trong vòng 72h.

Nhóm 6: Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ công vụ, công ích thiết yếu.

2. Đơn đề nghị cấp giấy đi đường từ 6/9

Xem chi tiết tại bài: Đơn đề nghị cấp giấy đi đường từ 6/9

Đơn đề nghị cấp giấy đi đường mới nhấtĐơn đề nghị cấp giấy đi đường cá nhân

Nội dung chi tiết Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy đi đường mới như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— o0o ——

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v: Cấp giấy đi đường mẫu mới

Kính gửi: Công an Phường ………………

Tôi tên là: ………………………………… Giới tính:……………….

Ngày sinh:………………………………..

Số CMTND/CCCD: ……………………….. Cấp ngày: ……………….Nơi cấp……………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………

Nơi làm việc:……………………………………………………

Theo quy định mới về cấp giấy đi đường từ ngày 6/9 và đã tham khảo nội dung 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường ở Hà Nội của Công an Thành Phố Hà Nội quy định. Xét thấy, bản thân tôi thuộc đối tượng nhóm …………… Cụ thể là (nếu mô tả nhóm đối tượng tương ứng với bản thân)

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Do yêu cầu công việc, trách nhiệm công dân cũng như bản thân thuộc trường hợp được cấp giấy đi đường hợp lệ nên tôi mong muốn được Cấp giấy đi đường QR Code mẫu mới của Thành phố Hà Nội.

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– ……………………..

– …………………

Người làm đơn đề nghị

(Ký và ghi họ tên)

3. Diễn giải danh sách biểu mẫu cấp giấy đi đường từ 6/9

STT Tên file Mô tả
1 Biểu mẫu số 01_Danhsachnhanvien.xls Là file mẫu để doanh nghiệp nhập danh sách nhân viên đăng ký cấp giấy đi đường, sau khi nhập xong thì doanh nghiệp gửi qua mail đến phường/xã/thị trấn phê duyệt cấp giấy đi đường
2 Biểu mẫu số 02_Danhsachphuongtien.xls Là file mẫu để doanh nghiệp nhập danh sách phương tiện đăng ký cấp giấy đi đường, sau khi nhập xong thì doanh nghiệp gửi qua mail đến phường/xã/thị trấn phê duyệt cấp giấy đi đường
3 Biểu mẫu số 11_CATP_Capkeytheolo.xls Là file mẫu để nhập danh sách thông tin chuẩn bị cấp key phường/xã/thị trấn. Sau khi thu thập đủ thông tin thì tiến hành import vào phần mềm cấp key để xuất ra các file active key cho các phường/xã/thị trấn tương ứng
4 Biểu mẫu số 12_CAP_Dieutracoban_DN.xls Là file mẫu để cảnh sát khu vực nhập danh sách thông tin cơ bản của doanh nghiệp, sau đó chuyển cho cán bộ phường/xã/thị trấn import vào phần mềm thì phần mềm chỉ đọc các email có trong danh sách này để lấy thông tin nhân viên doanh nghiệp cho cán bộ phường/xã/thị trấn phê duyệt giấy đi đường
5 Biểu mẫu số 13_CAP_Canhantheolo.xls Là file mẫu để nhập danh sách cá nhân đăng ký cấp giấy đi đường với cảnh sát khu vực, danh sách này được cảnh sát khu vực tập hợp chuyển cho cán bộ phường/xã/thị trấn import vào phần mềm để xuất ra mẫu giấy đi đường tương ứng
6 Biểu mẫu số 14_CAP_Danhsachhodan_Dicho.xls Là file mẫu để nhập danh sách hộ dân đăng ký cấp giấy đi chợ với cảnh sát khu vực, danh sách này được cảnh sát khu vực tập hợp chuyển cho cán bộ phường/xã/thị trấn import vào phần mềm để xuất ra mẫu giấy đi chợ tương ứng

4. Biểu mẫu cấp giấy đi đường Hà Nội nhóm 1

Mẫu 1: Danh sách cá nhân lập như dưới đây.

Biểu mẫu số 01 (Bắt buộc nhập thông tin)
Họ và tên Số CCCD/CMND Tuyến đường/khu vực di chuyển Ngành nghề Hiệu lực của giấy đi đường
(Nhập dấu – để ghi nhận từ ngày -> đến ngày, ví dụ 26/08-30/08)
Nhập dấu, để phân cách giữa các ngày, ví dụ 26/08, 27/08)
Khung giờ
(Nhập khung giờ ví dụ 08:00 – 17:00)
Tên doanh nghiệp

Lưu ý:

5. Biểu mẫu cấp giấy đi đường Hà Nội nhóm 2

Mẫu 2: Danh sách người điều khiển xe mô tô, danh sách người điều khiển xe ô tô, mỗi loại lập riêng theo mẫu số 2.

Biểu mẫu số 02 (Bắt buộc)
Loại phương tiện Biển kiểm soát Hàng hóa/Số ghế Người điều khiển Số CCCD/CMND Tuyến đường/khu vực di chuyển Hiệu lực của giấy đi đường
(Nhập dấu – để ghi nhận từ ngày -> đến ngày, ví dụ 26/08-30/08)
Nhập dấu, để phân cách giữa các ngày, ví dụ 26/08, 27/08)
Khung giờ
(Nhập khung giờ ví dụ 08:00 – 17:00)
Tên doanh nghiệp

Gửi danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường gửi tới Phòng Cảnh sát giao thông. Sau đó Phòng Cảnh sát giao thông sẽ duyệt và cấp Giấy đi đường.

Chú ý:

6. Biểu mẫu cấp giấy đi đường Hà Nội nhóm 3

Biểu mẫu số 03 (Bắt buộc nhập thông tin)
Họ và tên Số CCCD/CMND Tuyến đường/khu vực di chuyển Ngành nghề Hiệu lực của giấy đi đường
(Nhập dấu – để ghi nhận từ ngày -> đến ngày, ví dụ 26/08-30/08)
Nhập dấu, để phân cách giữa các ngày, ví dụ 26/08, 27/08)
Khung giờ
(Nhập khung giờ ví dụ 08:00 – 17:00)
Tên doanh nghiệp

Lưu ý:

7. Biểu mẫu cấp giấy đi đường Hà Nội nhóm 4

Tên doanh nghiệp
(Bắt buộc)
Mã số thuế Số điện thoại
(Bắt buộc)
Email
(Bắt buộc)
Ngành nghề Số lượng nhân viên (quy mô)

8. Biểu mẫu cấp giấy đi đường Hà Nội nhóm 5

(Bắt buộc) (Bắt buộc) (Bắt buộc)
Họ và tên Số CCCD/CMND Số điện thoại Tuyến đường/khu vực di chuyển Email Lý do xin cấp giấy đi đường Hiệu lực của giấy đi đường
( Nhập dấu – để ghi nhận từ ngày -> đến ngày, ví dụ 26/08-30/08)
Nhập dấu , để phân cách giữa các ngày, ví dụ 26/08, 27/08)
Khung giờ
(Nhập khung giờ ví dụ 08:00 – 17:00)

9. Biểu mẫu cấp giấy đi đường Hà Nội nhóm 6

(Bắt buộc) (Bắt buộc)
Chủ hộ Địa chỉ nơi cư trú Địa điểm mua hàng Hiệu lực của phiếu đi chợ
(Nhập dấu – để ghi nhận từ ngày -> đến ngày, ví dụ 26/08-30/08)
Nhập dấu , để phân cách giữa các ngày, ví dụ 26/08, 27/08)
Khung giờ
(Nhập khung giờ ví dụ 08:00 – 17:00)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Biểu mẫu cấp giấy đi đường Hà Nội từ 6/9.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số thông tin liên quan trong mục Biểu mẫu, Tài liệu, Hỏi đáp pháp luật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm