Học tậpTài liệu

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0?

Số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0
69

Số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0? Số các số tự nhiên có 2 chữ số đều khác 0 là bao nhiêu? Bài toán tìm số số hạng là bài toán quen thuộc với nhiều bạn học sinh. Cùng Hoatieu.vn tham khảo đáp án bài toán này và luyện tập dạng toán tìm số số hạng nhé

1. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0?

Để tìm số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0 chúng ta có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

Số các số tự nhiên có 2 chữ số là:

(99 – 10) : 1 + 1 = 90 số

Số các số tự nhiên có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 0 là:

(90 – 10) : 10 + 1 = 9 số

=> Số các số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0 là: 90 – 9 = 81 số

Cách 2: Dùng xác suất để tính số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0

2 chữ số đều khác 0

=> Chữ số hàng chục có các lựa chọn là: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Tương tự, chữ số hàng đơn vị cũng có các lựa chọn: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

=> Số các chữ số có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0 là: 9 x 9 = 81 số

2. Bài toán tìm số số hạng

Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0? 

Để tìm số số hạng, chúng ta phải xác định được: Số đầu, số cuối và khoảng cách giữa 2 số liên tiếp nhau

Số số hạng = (Số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1

Sau đây, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc một số bài toán tìm số số hạng:

1. Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp kể từ:

a) 1 dến 1945?

b) 187 đến 718?

c) 1000 đến 2000?

2. Có bao nhiêu số tự nhiên là:

a) Các số chẵn liên tiếp có hai chữ số?

b) Các số lẻ liên tiếp có ba chữ số?

c) Các số lẻ từ 1 đến 2001?

3. Dãy số sau đây có bao nhiêu số hạng:

a) 1, 2, 3, 4, …, 98, 99, 100, 99, 98, …,4, 3, 2, 1?

b) 1, 3, 5, 7, …, 95, 97, 99, 100, 98, …, 8, 6, 4, 2 ?

4. Cho dãy số 298, 295, 292, …, 7, 4, 1. Hỏi dãy này có bao nhiêu số hạng?

5. Cho dãy số : 1, 3, 5, 7, … Hỏi số hạng thứ 20 của dãy là số nào?

Giải:

Dãy đã cho là dãy số lẻ nên các số liên tiếp trong dãy cách nhau 1 khoảng cách là 2 đơn vị.

20 số hạng thì có số khoảng cách là : 20 – 1 = 19 (khoảng cách)

19 số có số đơn vị là : 19 x 2 = 38 (đơn vị)

Số cuối cùng là : 1 + 38 = 39

Đáp số : Số hạng thứ 20 của dãy là 39

6: Viết 20 số lẻ, số cuối cùng là 2001. Số đầu tiên là số nào?

Giải :

2 số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị

20 số lẻ có số khoảng cách là : 20 – 1 = 19 (khoảng cách)

19 khoảng cách có số đơn vị là : 19 x 2 = 38 (đơn vị)

Số đầu tiên là : 2001 – 38 = 1963

Đáp số : số đầu tiên là 1963.

Trên đây là lời giải của bài toán Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đó khác 0?

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm