Biểu mẫuThủ tục hành chính

Danh sách người được cấp xác nhận khuyết tật

Mẫu số 07 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH
75

Mẫu số 07 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH

Bản in

Mẫu danh sách cấp giấy xác nhận khuyết tật

Danh sách người khuyết tật được cấp giấy xác nhận khuyết tật là biểu mẫu danh sách người khuyết tật được xác nhận. Mẫu danh sách người khuyết tật được xác nhận được ban hành theo thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH về xác định mức độ khuyết tật do Bộ lao động thương binh xã hội ban hành.

Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019)

UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)……………

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

(Tính đến ngày…….tháng……năm……..)

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội…………….

STT

Họ và tên

Giới tính

Dạng khuyết tật

Mức độ khuyết tật

Nam

Nữ

Vận động

Nghe, nói

Nhìn

Thần kinh, tâm thần

Trí tuệ

Khác

Đặc biệt nặng

Nặng

Nhẹ

1

2

3

4

5

….

Tổng

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

………. ngày ….. tháng …..năm …
Chủ tịch
(Ký, đóng du và ghi rõ họ tên)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm