Tài liệuVăn hóa

Đáp án cuộc thi 90 năm đảng bộ Kon Tum

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm đảng bộ Kon Tum
28

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm đảng bộ Kon Tum

Cuộc thi 90 năm Đảng bộ Kon Tum

Ngày 03-4-2020, Tỉnh ủy Kon Tum đã phát động Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)”. Sau đây là bộ câu hỏi phần thi trực tuyến 90 năm Đảng bộ Kon Tum tháng 5, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi 90 năm Đảng bộ Kon Tum tháng 5

Câu 1: Ban cán sự tỉnh Kon Tum được thành lập vào thời gian nào?

Câu 2: Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV đã chỉ đạo nắm vững và vận dụng tốt các phương châm lớn:

“Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đánh lâu dài, trên cơ sở đánh lâu dài, nỗ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”.

“Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, nỗ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”.

Câu 3: Ngày 25 tháng 9 năm 1901, nghĩa quân Xê Đăng do Thăng Mâu chỉ huy tấn công đồn nào sau đây ?

Câu 4: Tỉnh Kon Tum tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I vào thời gian nào ?

Câu 5: Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ VI (vòng 2), tháng 3 năm 1977 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 37 đồng chí, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, trong đó đồng chí nào được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy?

Câu 6: Bước vào Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai, các cơ quan đảng và chính quyền tỉnh Kon Tum tạm rút khỏi thị xã Kon Tum phân tán về vùng đồng bằng thời gian nào ?

Câu 7: Cuộc mít tinh chào mừng thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại thị xã Kon Tum diễn ra vào ngày nào ?

Câu 8: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đã đề ra chỉ tiêu:

Câu 9: Khi mới thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh Kon Tum (năm 1948), ai là Bí thư Ban cán sự?

Câu 10: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV đã đề ra mục tiêu:

Câu 11: Làng Tà Pók là làng nổi dậy đầu tiên trong phong trào đồng khởi năm 1960 của tỉnh Kon Tum. Hãy cho biết Nhân dân làng Tà Pók nổi dậy vào ngày nào ?

Câu 12: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III diễn ra thời gian nào, ở đâu?

Câu 13: Chi bộ Đảng ngoài nhà lao Kon Tum (còn gọi là Chi bộ đường phố thị xã Kon Tum) được thành lập vào thời gian nào ?

Câu 14: Cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc Kon Tum đòi thả 72 tù chính trị bị giam tại Ngục Đăk Tô diễn ra vào thời gian nào ?

Câu 15: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III, đồng chí nào được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

Câu 16: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II, đồng chí nào được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?

Câu 17: Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 1950, toàn tỉnh Gia – Kon có bao nhiêu đảng viên?

Câu 18: Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại nhà lao Kon Tum nổ ra vào thời gian nào ?

Câu 19: Tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập (theo quyết định của Uỷ ban Nhân dân cách mạng Khu Trung Trung bộ) vào ngày tháng năm nào?

Câu 20: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV là đồng chí:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm