Có thể bạn chưa biết?Tài liệu

Đáp án Cuộc thi dành cho CBCNVCLĐ tỉnh Ninh Bình

Cuộc thi Congdoanninhbinh
77

Cuộc thi Congdoanninhbinh

Đáp án Cuộc thi dành cho CBCNVCLĐ tỉnh Ninh Bình. Cuộc thi Congdoanninhbinh. Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và 75 năm thành lập công đoàn Ninh Bình là gì? Hãy cùng Hoatieu.vn tham khảo bộ đề và đáp án.

1. Đáp án Cuộc thi dành cho CBCNVCLĐ tỉnh Ninh Bình đợt 1

Câu 01: Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày nào?

A. Ngày 01/01/2020;

B. Ngày 01/01/2021;

C. Ngày 01/7/2021;

D. Ngày 01/01/2022.

Câu 02: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động là người thuê mướn, sử dụng lao động bao gồm các đối tượng nào sau đây?

A. Doanh nghiệp;

B. Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình;

C. Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 03: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có các quyền nào sau đây?

A. Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc;

B. Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động;

C. Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

D. Cả 3 quyền trên.

Câu 04: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có các nghĩa vụ nào sau đây?

A. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;

B. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động;

C. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động;

D. Cả 3 nghĩa vụ trên

Câu 05: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có các quyền nào sau đây?

A. Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động;

B. Khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

C. Đóng cửa tạm thời nơi làm việc;

D. Cả ba quyền trên.

Đáp án Cuộc thi dành cho CBCNVCLĐ tỉnh Ninh Bình đợt 1

Câu 06: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, trong lĩnh vực lao động hành vi nào bị nghiêm cấm trong các hành vi dưới đây?

A. Phân biệt đối xử trong lao động;

B. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động;

C. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

D. Cả 3 hành vi trên.

Câu 07: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng các hình thức nào sau đây?

A. Bằng văn bản;

B. Bằng lời nói;

C. Bằng phương tiện điện tử;

D. Cả 3 phương án trên.

Câu 08: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động không được thực hiện hành vi nào trong các hành vi sau?

A. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

B. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

C. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động;

D. Cả ba hành vi trên.

Câu 09: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, những nội dung nào dưới đây là nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động?

A. Công việc và địa điểm làm việc; Thời hạn của hợp đồng lao động;

B. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

C. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

D. Tất cả nội dung trên

Câu 10: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là bao nhiêu ngày?

A. 180 ngày;

B. 60 ngày;

C. 30 ngày;

D. 6 ngày.

Câu 11: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian thử việc đối với công việc chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là bao nhiêu ngày?

A. 180 ngày;

B. 60 ngày;

C. 30 ngày;

D. 6 ngày;

Câu 12: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng bao nhiêu so với mức lương của công việc đó?

A. 65% mức lương của công việc đó;

B. 75% mức lương của công việc đó;

C. 85% mức lương của công việc đó;

D. 95% mức lương của công việc đó.

Câu 13: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt trong trường hợp nào dưới đây?

A. Hết hạn hợp đồng lao động;

B. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

C. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;

D. Cả 3 trường hợp trên.

Câu 14: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thời gian báo trước với người sử dụng lao động là bao nhiêu ngày?

A. Không cần báo trước;

B. Phải bảo trước ít nhất 30 ngày;

C. Phải báo trước 45 ngày;

D. Phải có lý do chính đáng và phải báo trước 30 ngày.

Câu 15: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thời gian báo trước với người sử dụng lao động là bao nhiêu ngày?

A. Không cần báo trước;

B. Phải bảo trước 30 ngày;

C. Phải báo trước ít nhất 45 ngày;

D. Phải có lý do chính đáng và phải báo trước 45 ngày.

Câu 16: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian điều chuyển người lao động sang làm việc khác so với hợp đồng lao động không được quá bao nhiêu thời gian?

A. 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm;

B. 70 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm;

C. 80 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm;

D. 90 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm.

Câu 17: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào sau đây?

A. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;

B. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá thời gian quy định;

C. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm;

D. Cả 3 trường hợp trên.

Câu 18: Liên hiệp Công đoàn Ninh Bình (Nay là Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình) thành lập năm nào sau đây?

A. 7/1946;

B. 7/1947;

C. 7/1948;

D. 7/1949.

Câu 19: Hội nghị Thành lập Liên hiệp Công đoàn Ninh Bình (Nay là Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình) được tổ chức tại địa điểm nào sau đây?

A. Số 02, Trần Hưng Đạo, Đông Thành, Ninh Bình;

B. Xuân Áng, Ninh Xuân, Gia Khánh, Ninh Bình;

C. Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình;

D. Chất Bình, Kim Sơn, Ninh Bình.

2. Cuộc thi tìm hiểu 75 năm thành lập công đoàn Ninh Bình

Cuộc thi dành cho CBCNVCLĐ tỉnh Ninh Bình được Congdoanninhbinh tổ chức nhằm tìm hiểu Bộ luật lao động 2019 và 75 năm thành lập công đoàn Ninh Bình.

Cuộc thi được tổ chức thành 4 đợt như sau:

Người dự thi truy cập trực tiếp vào một trong ba cách sau để tham gia Cuộc thi dành cho CBCNVCLĐ tỉnh Ninh Bình:

Cách 1: Website: congdoanninhbinh.org.vn

Cách 2: Facebook: Công Đoàn Ninh Bình

Cách 3: Website: http://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/tim-hieu-bo-luat-lao-dong-nam-2019-va-75-nam-thanh-lap-cong-doan-ninh-binh-7018/

(Sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Cuộc thi để tham gia)

Trên đây là Đáp án thi dành cho CBCNVCLĐ tỉnh Ninh Bình mà Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm