Học tậpTài liệu

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang 2021

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang 2021-2022
45

Đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang 2021-2022

Đề thi môn Anh vào lớp 10 tỉnh An Giang năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh An Giang 2021 – Kì thi vào lớp 10 năm 2021 tỉnh An Giang đã chính thức diễn ra, sau đây là đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh An Giang 2021-2022 có đáp án chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đề thi vào lớp 10 năm 2021 tỉnh An Giang môn tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 An Giang môn Anh 2021

Đề thi vào lớp 10 An Giang môn Anh 2021

2. Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 An Giang

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 An Giang mã đề 001

Phát âm

1 – B. parts

2 – D. weather

Trọng âm

3 – C. pollute

4 – D. accident

Chọn đáp án đúng

5 – B. is watering

6 – A. happy

7 – D. tell

8 – B. he was doing

9 – D. increasingly

10 – C. heavily

11 – C. in

12 – B. don’t they

13 – D. look at

14 – B. panels

Tình huống giao tiếp

15 – A. I’m glad you like it.

16 – C. Here you are.

Điền từ đoạn văn

17 – B. who;

18 – C.viewers

19 – C. them

20 – A. danger

Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

21 – C; 22 – B; 23 – D; 24 – C

Tìm lỗi sai

25 – B;

26 – D. play

27 – C. because of

28 – B. pleasing

Viết lại câu

29 – Unless he tries more, all the family members will not feel happy.

30 – Many people in my city were fined for not wearing masks in public.

31 – Classrooms activities are not as interesting as outdoor activities.

32 – She has studies Japanese for six months.

Nối 2 câu

33 – The footballer who is living in Can Tho now has scored many goals for his team.

34 – The pandemic is beaking out, so we should go on vacation this summer.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 An Giang mã đề 002

1 – Classrooms activities are not as interesting as outdoor activities.

2 – She has studied Japanese for six months.

3 – Unless he tries more, all the family members will not feel happy.

4 – Many people in my city were fined for not wearing masks in public.

5 – The footballer who is living in Can Tho now has scored many goals for his team.

6 – The pandemic is breaking out, so we should go on vacation this summer.

7 – C; 8 – B; 9 – C; 10 – D;

11 – A; 12 – A; 13 – B; 14 – A;

15 – D; 16 – C; 17 – C; 18 – C;

19 – D; 20 – B; 21 – C; 22 – D;

23 – C; 24 – D; 25 – D; 26 – A; 27 – B;

28 – A; 29 – D; 30 – B; 31 – C; 32 – B;

33 – C; 34 – A;

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.