Bài thu hoạch, bài dự thiTài liệu

Đáp án thi tìm hiểu pháp luật qua trang thông tin điện tử

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật qua trang thông tin điện tử huyện Quảng Ninh"
10

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua trang thông tin điện tử huyện Quảng Ninh”

Cuộc thi “Tìtm hiểu pháp luật qua trang thông tin điện tử huyện Quảng Ninh” là một cuộc thi bổ ích giúp người dân và cán bộ tìm hiểu thông tin về pháp luật trên cổng thông tin điện tử. Sau đây là đáp án tham khảo của cuộc thi.

Câu hỏi đợt thi thứ 3 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử huyện Quảng Ninh”

Câu 1. Hành vi nào không cấm theo Luật Tiếp cận thông tin năm 2016?

A. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin;

B. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực.

C. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

D. Khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.

Câu 2. Theo Luật An ninh mạng năm 2018, “An ninh mạng” là gì?

A. Là sự giám sát hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

B. Là sự kiểm tra hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

C. Là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

D. Là sự phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng.

Câu 3. Theo Luật An ninh mạng năm 2018, có bao nhiêu nhóm hành vi bị cấm về an ninh mạng?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4: Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019, đối tượng nào sau đây là công chức?

A. Công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

B. Công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

C. Công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

D. Cả 03 phương án trên

Câu 5: Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được phân loại có bao nhiêu ngạch?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 6: Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019, thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức tối thiểu là:

A. 12 tháng

B. 24 tháng

C. 36 tháng

D. 60 tháng

Câu 7: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019, quy định nào sau đây là đúng?

A. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

B. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

C. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

D. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.

Câu 8: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có các nghĩa vụ nào sau đây?

A. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác;

B. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động;

C. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

D. Cả 03 phương án trên.

Câu 9: Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày khi đang thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng?

A. Ít nhất 03 ngày làm việc;

B. Ít nhất 05 ngày làm việc;

C. Ít nhất 10 ngày làm việc;

D. Ít nhất 15 ngày làm việc.

Câu 10: Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng có thể bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Câu 11: Theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, cá nhân đổ trái phép đất, đá, vật liệu khác lên đường sắt bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và buộc phải đất, đá, vật liệu khác ra khỏi đường sắt.

C. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồngvà buộc phải phải đưa đất, đá, vật liệu khác ra khỏi đường sắt.

Câu 12. Theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, hành vi của cá nhân chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập mạng xã hội từ 8 tháng đến 12 tháng và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật và buộc thu hồi tên miền do thực hiện hành vi vi phạm.

B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập mạng xã hội từ 8 tháng đến 12 tháng và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật và buộc thu hồi tên miền do thực hiện hành vi vi phạm.

C. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập mạng xã hội từ 8 tháng đến 12 tháng và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật và buộc thu hồi tên miền do thực hiện hành vi vi phạm.

D. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập mạng xã hội từ 8 tháng đến 12 tháng và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật và buộc thu hồi tên miền do thực hiện hành vi vi phạm.

Câu 13. Theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ, hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.

B. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng; thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.;

C. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng; thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.

D. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng; thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.

Câu 14: Câu hỏi tình huống

Công ty vận tải A có trụ sở tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tháng 5 năm 2019, công ty có ký hợp đồng lao động với anh B có thời hạn 03 năm với công việc là lái xe vận tải hành khách, mức lương 5 triệu đồng/tháng. Bước vào năm 2020 với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Nhà nước ban hành các quy định về giãn cách xã hội, lượng hành khách không có nên tình hình kinh doanh của công ty A rất khó khăn. Trước tình hình trên, công ty A đã thông báo cho anh B chuyển sang thực hiện công việc sửa chữa xe ô tô trong 02 tháng với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Không đồng ý với việc chuyển sang công việc khác, anh B đã ngừng việc.

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, theo anh/chị, sự việc trên ai vi phạm quy định pháp luật? Vì sao?

Câu 15. Theo anh (chị) có bao nhiêu người tham gia đợt thi này?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm