Học tậpTài liệu

Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 năm học 2020 – 2021 kèm đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Khoa học
60

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Khoa học

Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 năm học 2020 – 2021, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

1. Ma trận đề thi Khoa học lớp 4 học kì 2

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Không khí: Nêu được tính chất của không khí; cách bảo vệ bầu không khí

Số câu 2 2
Câu số Câu 1,8 Câu 1,8
Số điểm 2,0 2,0
2. Âm thanh: Vai trò và tác dụng của âm thanh Số câu 1 1 2
Câu số Câu 2 Câu 6 Câu 2,6
Số điểm 1,0 1,0 2,0
3. Ánh sáng: Giải thích một số hiện tượng đơn giản trong cuộc sống

Số câu 1 1 1 1
Câu số Câu 5 Câu 10 Câu 5 Câu 10
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Nhiệt độ: Biết được nhiệt độ của cơ thể người khỏe mạnh Số câu 1 1
Câu số Câu 3 Câu 3
Số điểm 1,0 1,0
5. Trao đổi chất ở thực vật Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường

Số câu 1 1 1 1 1
Câu số Câu 4 Câu 7 Câu 9 Câu 4 Câu 9
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 4 3 2 1 8 2
Câu số 2,3,4,5 1,7,8 9,10 6 1-85,6,7,8 9,10
Số điểm 4,0 3,0 2,0 1,0 80 20
Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 80% 20%

2. Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 số 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..

Họ và tên:………………………………..

Lớp 4A……

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN KHOA HỌC – Lớp 4
Năm học 2020 – 2021

(Thời gian làm bài: 40 phút)

A. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Đánh dấu x vào ô trống trước dòng có câu trả lời đúng về không khí bị ô nhiễm.

☐ Không khí bị khói, khí độc, các loại bụi.
Không khí ở nơi có nhiều cây xanh
☐ Không khí có tỉ lệ vi khuẩn cao.
☐ Không khí có tỉ lệ khói bụi, vi khuẩn thấp

Câu 2. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ:

A. Yếu đi
B. Bình thường
C. Mạnh lên
D. Lúc mạnh, lúc yếu

Câu 3. Nhiệt độ nào của cơ thể người lúc khỏe mạnh là:

A. 320 C
B. 370 C
C. 400 C
D. 440 C

Câu 4. Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí gì và thải ra khí gì?

A. Hấp thụ khí ni-tơ thải ra ô-xi
B. Hấp thụ ô-xi thải ra khí các-bô-níc
C. Hấp thụ khí các-bô-níc thải ra ô-xi
D. Hấp thụ ô-xi thải ra khí ni-tơ

Câu 5. Khi viết và đọc sách em cần lưu ý điều gì?

A. Viết và đọc sách trong phòng thiếu ánh sáng
B. Viết và đọc sách trong tư thế nằm và khi đi trên xe chạy lắc lư
C. Viết và đọc sách dưới ánh sáng càng mạnh càng tốt
D. Viết và đọc sách tư thế phải ngay ngắn, có đủ ánh sáng

Câu 6. Hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp.

A B
Sống ở nơi thường xuyên có âm thanh lớn không khí, chất răn, chất lỏng
Nhờ có âm thanh vào băng cát-xét, điện thoại, đĩa CD…
Âm thanh truyền qua ta sẽ đau đầu, mất ngủ, tai nghe kém
Người ta ghi lại âm thanh chúng ta có thể học tập, nói chuyện…

Câu 7. Chọn từ thích hợp, điền vào chỗ ( …………………………) để hoàn thiện câu sau:

(Các-bô-nic, hữu cơ và nước, ô-xi, nước tiểu và cặn bã)

Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí ………………………………………………..và thải ra khí ……………………………………………………………. Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vật lấy từ môi trường các chất ……………………………………………………………………………… đồng thời thải ra môi trường chất ………………………………………………………………….

Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Để bảo vệ bầu không khí trong sạch, chúng ta cần:

Đun bếp than tổ ong trong nhà. ☐
Thu dọn và xử lí phân rác hợp lí, bảo vệ rừng. ☐
Đổ rác xuống ao, hồ, sông, suối. ☐
Sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường ☐

B. Phần tự luận

Câu 9. Thực vật cần gì để sống?

Câu 10. Điều gì sẽ xảy ra đối với con người khi không có ánh sáng?

2.1. Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. (1,0 điểm)

x Không khí bị khói, khí độc, các loại bụi.
x Không khí có tỉ lệ vi khuẩn cao.

Câu 2. (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án A

Câu 3. (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 4. (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án C

Câu 5. (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án D

Câu 6. (1,0 điểm)

Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 năm học 2020 - 2021

Câu 7. (1,0 điểm)

Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vật lấy từ môi trường các chất hữu cơ nước đồng thời thải ra môi trường chất cặn bã nước tiểu.

Câu 8. (1,0 điểm): S – Đ – S – Đ

Câu 9. (1,0 điểm)

Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường.

Câu 10. (1,0 điểm)

Con người sẽ không nhìn thấy mọi vật; không lao động sản xuất được; trẻ em không được học tập, vui chơi …con người sẽ không thể sống được.

3. Đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 số 2

Câu 1: Sinh vật nào có khả năng sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời, chất vô cơ để tạo thành chất hữu cơ (như chất bột đường)? ( M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất.

A. Con người

B. Thực vật

C. Động vật

D. Tất cả các sinh vật

Câu 2: Sau đây là một số phát biểu về âm thanh: (M2)

* Viết chữ Đ vào trước câu đúng, chữ S vào trước câu sai:

A. Âm thanh lan truyền ra xa sẽ mạnh lên.

B. Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng.

C. Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng, chất rắn.

D. Âm thanh có thể truyền qua cả chất khí, chất rắn, và chất lỏng

Câu 3: Vật dẫn nhiệt tốt là: (M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất

A. đồng, kẽm, nhôm, cao su

B. đồng, chì, kẽm, nhựa

C. đồng, chì, kẽm, gỗ

D. đồng, chì, kẽm, vàng

Câu 4: Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc. Điều này vận dụng tính chất nào sau đây (M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất.

A. Nước không có hình dạng nhất định

B. Nước có thể thấm qua một số vật

C. Nước chảy từ cao xuống thấp

D. Nước có thể hòa tan một số chất.

Câu 5: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp: (M2)

A B
1. Tưới cây, che giàn a. Chống rét cho cây
2. Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát b. Chống rét cho động vật
3. Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ c. Chống nóng cho cây
4. Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió d. Chống nóng cho động vật

Câu 6: Để tăng năng suất cho cây, ta cần: (M1)

A. Lượng khí cac-bô-nic có sẵn trong không khí

B. Lượng khí cac-bô-nic tăng gấp đôi

C. Lượng khí cac-bô-nic tăng gấp ba

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7. Ngâm một bình sữa lạnh vào cốc nước nóng: (M3)

* Đúng ghi Đ, sai ghi S

a/ cốc nước sẽ tỏa nhiệt, bình sữa sẽ thu nhiệt

b/ nếu ngâm lâu, cốc nước sẽ nóng hơn bình sữa.

Câu 8. Lấy một cốc nước lạnh từ tủ lạnh ra, lau khô bên ngoài. Một lát sau ta thấy thành ngoài của cốc ướt. Kết quả này được giải thích như sau: (M2)

* Đánh dấu x trước ý đúng.

A. Nước lạnh có thể thấm qua cốc thủy tinh

B. Nước trong cốc có thể bay hơi ra ngoài thành cốc

C. Cốc đưa từ trong tủ lạnh ra ngoài bị nóng chảy

D. Trong cốc có hơi nước, gặp thành cốc lạnh, hơi nước ngưng tụ thành những giọt nước bên ngoài thành cốc

Câu 9. Vật nào sau đây tự phát sáng?: (M1)

* Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất

A. Trái Đất

B. Mặt Trời

C. Mặt Trăng

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 10. Nêu ví dụ thực tế vận dụng tính chất của nước (mỗi tính chất một ví dụ) (M3)

a/ Nước chảy từ cao xuống thấp: …………………………………………………….

b/ Nước có thể hòa tan một số chất: …………………………………………………

c/ Nước có thể thấm qua một số vật : ……………………………………………….

Câu 11. Em hãy kể tên một số thức ăn chứa nhiều chất đạm, chất béo? (M3)

Câu trả lời của em:

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 12. Những nguyên nhân nào làm nước bị ô nhiễm? Nơi em sinh sống, nguồn gây ô nhiễm nước là do nguyên nhân nào? (M4)

Câu trả lời của em:

3.1. Đáp án đề thi học kì 2 Khoa học lớp 4 số 2

Câu 1: (0,5 điểm)

B. Thực vật

Câu 2: (1 điểm)

A. Âm thanh lan truyền ra xa sẽ mạnh lên: S

B. Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng: S

C. Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không thể truyền qua chất lỏng, chất rắn: S

D. Âm thanh có thể truyền qua cả chất khí, chất rắn, và chất lỏng: Đ

Câu 3: (0,5 điểm)

D. đồng, chì, kẽm, vàng

Câu 4: (0,5 điểm)

C. Nước chảy từ cao xuống thấp.

Câu 5: (1 điểm)

1. c

2. d

3. a

4. b

Câu 6: (0,5 điểm)

B. Lượng khí cac-bô-nic tăng gấp đôi

Câu 7: (1 điểm)

Đ a/ cốc nước sẽ tỏa nhiệt, bình sữa sẽ thu nhiệt

S b/ nếu ngâm lâu, cốc nước sẽ nóng hơn bình sữa

Câu 8: (1 điểm).

D. Trong cốc có hơi nước, gặp thành cốc lạnh, hơi nước ngưng tụ thành những giọt nước bên ngoài thành cốc

Câu 9: (1 điểm)

B. Mặt Trời

Câu 10: (1 điểm) Tùy theo sự liên hệ thực tế của học sinh

Câu 11: (1 điểm)

a. Nước chảy từ cao xuống thấp: làm mái nhà dốc xuống, máng xói, rảnh nước

b. Nước có thể hòa tan một số chất: pha nước chanh đường

c. Nước có thể thấm qua một số vật: giặt mền, quần áo

Câu 12: (1 điểm)

* Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm:

– Xả rác, phân, nước thải bừa bãi

– Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, … không qua xử lí

– Khói bụi, khí thải từ nhà máy, xe cộ

– Vỡ đường ống dẫn dầu, tràn dầu

* Các biện pháp bảo vệ nguồn nước của địa phương em:

– Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh giếng nước, đường ống dẫn nước; xây nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn.

– Nhà tiêu xây xa nguồn nước.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm